Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 5/sk

From Gramps
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Naspäť na Register správ.Fig. 13.5.1 Správy >Grafy>... Prehľad menu

V tejto časti sú popísané rôzne Grafy dostupné v programe Gramps.

Grafy

Tieto zostavy sa vytvárajú pomocou programu GraphViz. Preto je dôležité, aby bol na vašom počítači nainštalovaný program Graphviz.

Gnome-important.png
Reporty a vlastné ID

Po importe GEDCOM môže vaša databáza používať niektoré neštandardné ID (t. j. 123I alebo 456U, ktoré nie sú nastavené v Upraviť --> Predvoľby na karte ID Formats). Ak vygenerované zostavy nezobrazujú údaje správne, skúste Nástroj Reorder Gramps IDs Nástroje-->Spracovanie rodokmeňa-->Reorder Gramps IDs...

Všetky tri grafické zostavy: Rodinné línie, presýpacie hodiny a grafy vzťahov majú spoločné možnosti: Rozloženie grafu, Možnosti grafu a Poznámka.

Taktiež majú spoločné možnosti s ostatnými zostavami spoločné možnosti: Možnosti papiera a Možnosti dokumentu.

Obvyklé možnosti

Existuje aj niekoľko GraphViz špecifických možností týkajúcich sa stránkovania, farby a detailov grafu.

Tento doplnok používa softvér na vizualizáciu grafov Graphviz. Graphviz preberá vygenerované .gv súbory a vytvára z nich konečné súbory, ako napríklad .gif, .png, .pdf, .ps atď.

Rozloženie Graphviz

Fig. 13.5.2 Graf rodinných línií - Grafy - Rozloženie Graphviz - predvolené možnosti karty
 • Rodina písma:} Vyberte rodinu písma. Ak sa medzinárodné znaky nezobrazujú, použite písmo FreeSans. FreeSans je k dispozícii z the NonGNU org.
  • Predvolené
  • PostScript/ Helvetica
  • True Type/ FreeSans
 • Veľkosť písma: (14 predvolené) Veľkosť písma v bodoch.
 • Smer grafu: Či ide graf zhora nadol alebo zľava doprava
  • Vertikálne (zhora nadol) (Predvolené)
  • Vertikálne (zdola nahor)
  • Horizontálne (zľava doprava)
  • Horizontálne (sprava doľava)
 • Počet vodorovných strán: (<kód>1</kód> predvolené) Graphviz dokáže vytvoriť veľmi veľké grafy rozložením grafu na obdĺžnikové pole stránok. Týmto sa riadi počet strán v poli vo vodorovnom smere. Platí len pre dot a pdf prostredníctvom Ghostscript.
 • Počet vertikálnych strán: (1 predvolené) Graphviz môže vytvárať veľmi veľké grafy rozložením grafu na obdĺžnikové pole strán. Týmto sa riadi počet strán v poli na výšku. Platí len pre dot a pdf prostredníctvom Ghostscript.
 • Smer stránkovania: (Dole, vľavo predvolené) Poradie, v ktorom sa stránky grafu vypíšu. Táto voľba platí len vtedy, ak je počet horizontálnych strán alebo vertikálnych strán väčší ako 1.
 • Spojovacie čiary: - Ako sa budú kresliť čiary medzi objektmi. Vyberte si z nasledujúcich možností:
  • Rovné
  • Zakrivené (predvolené)
  • Ortogonálne


Možnosti Graphviz

Fig. 13.5.3 Graf rodinných línií - Grafy - Možnosti Graphviz - predvolené možnosti karty
 • Aspect Ratio:} Výrazne ovplyvňuje, ako je graf rozložený na stránke. Konkrétne rozmiestnenie uzlov a škálovanie grafu( pozri Rada 1:).
  • Komprimovať na minimálnu veľkosť
  • Vyplniť danú oblasť (predvolené)
  • Rozšíriť rovnomerne

Rada 1:

Ak je graf menší ako oblasť tlače:

 • Komprimovať na minimálnu minimálnu veľkosť nezmení rozstupy medzi uzlami.
 • Vyplniť danú oblasť zväčší rozstupy uzlov tak, aby sa zmestili do oblasti tlače na šírku aj na výšku.
 • Rozšíriť rovnomerne rovnomerne zväčší rozstup uzlov, aby sa zachoval pomer strán.

Ak je graf väčší ako oblasť tlače:

 • Komprimovať na minimálnu veľkosť zmenší graf, aby sa dosiahlo tesné balenie na úkor symetrie.
 • Vyplniť danú oblasť zmenší graf tak, aby sa zmestil do oblasti tlače po predchádzajúcom zväčšení rozstupu uzlov.
 • Rozšíriť rovnomerne zmenší graf rovnomerne, aby sa zmestil do oblasti tlače.

 • DPI: (<kód>72</kód> predvolené) bodov na palec. Pri vytváraní PostScriptu alebo PDF použite 72 DPI. Zvyčajne medzi 75 a 120, ak vytvárate súbory .png alebo .gif, ale 300 alebo 600, ak vytvárate súbory určené na tlač. Pri vytváraní obrázkov, napríklad súborov .gif alebo .png pre web, skúste čísla ako 100 alebo 300 DPI.
 • Node Spacing: (0,20 predvolené) Minimálne množstvo voľného priestoru v palcoch medzi jednotlivými uzlami. Pri vertikálnych grafoch to zodpovedá odstupu medzi stĺpcami. Pre horizontálne grafy to zodpovedá vzdialenosti medzi riadkami.
 • Rank Spacing: (0.20 predvolené) Minimálne množstvo voľného priestoru v palcoch medzi radmi. Pre vertikálne grafy to zodpovedá odstupu medzi riadkami. Pre horizontálne grafy to zodpovedá rozstupu medzi stĺpcami.
 • Use subgraphs (začiarkavacie políčko je predvolene začiarknuté) Podgrafy môžu pomôcť programu Graphviz umiestniť spoje spolu, ale pri netriviálnych grafoch budú mať za následok dlhšie riadky a väčšie grafy.

Poznámka

Fig. 13.5.4 Graf rodinných línií - Grafy - Poznámka - predvolené možnosti záložky
 • Poznámka, ktorá sa má pridať do grafu: (Predvolene prázdne) Tento text sa pridá do grafu
 • Umiestnenie poznámky: - Či sa poznámka zobrazí v hornej alebo dolnej časti stránky.
  • Horná časť (predvolené)
  • Spodná časť
 • Veľkosť poznámky: (32 predvolené) Veľkosť textu poznámky v bodoch.


Graf rodinných línií

Gramps-notes.png
Tento graf Rodinných línií nezobrazuje všetky osoby v rodinnom strome.

Namiesto toho táto grafická správa generuje menšie rodinné stromy s mnohými možnosťami, ktorými sa môžete pokúsiť obmedziť počet zahrnutých osôb.

Fig. 13.5.5 Graf rodinných línií - grafy - prehľad výstupov príkladov

Vygenerujte Family Lines Graph pomocou generátora GraphViz.

Typickým použitím tejto zostavy je generovanie zjednodušených grafov na tlač na veľkoformátových tlačových plotroch.

Ak chcete vytvoriť Graf rodinných línií, z ponuky vyberte Odkazy ->Grafy -> Graf rodinných línií... a potom z Osoby_záujmu} vyberte aspoň jednu osobu z dialógového okna Vybrať osobu a správa navrhne, ak je to možné, druhú príbuznú osobu prostredníctvom Vybrať osobu - Zahrnúť aj upozornenie <Meno osoby> dialógové okno vyberte Nie alebo Áno podľa toho, ako sa rozhodnete, a potom vyberte OK na vygenerovanie správy.
Pozri tiež obvyklé možnosti

Možnosti správy

Fig. 13.5.6 Graf rodinných línií - Grafy - Možnosti zostavy - predvolené možnosti karty
 • {
  Sledovať rodičov na určenie "Rodinných línií"} Pri určovaní "Rodinných línií" sa budú brať do úvahy rodičia a ich predkovia(zaškrtávacie políčko je predvolene začiarknuté)
 • {
  Sledovať deti pri určovaní "Rodových línií" (štandardne začiarknuté políčko)
 • Pokúsiť sa odstrániť ďalšie osoby a rodiny Ľudia a rodiny, ktoré priamo nesúvisia so záujmovými osobami, budú pri určovaní "rodinných línií" odstránené (začiarkavacie políčko je predvolene začiarknuté).
 • Smer šípok: Vyberte smer, ktorým budú smerovať šípky:
  • Potomkovia <- Predkovia (predvolené nastavenie) - šípky smerujú k potomkom.
  • Potomkovia -> Predkovia - šípky smerujú k Predkom.
  • Potomkovia <-> Predkovia - šípky ukazujú na oboch.
  • Potomkovia - Predkovia - žiadne (šípky sa nezobrazujú)
 • Farba grafu: - Muži sa zobrazia modrou farbou, ženy červenou, ak nie je vyššie nastavené inak pre vyplnené. Ak pohlavie jedinca nie je známe, zobrazí sa sivou farbou.
  • B&W outline - Čiernobiely obrys
  • Farebný obrys
  • Farebná výplň (predvolené nastavenie)
 • Použiť zaoblené rohy na rozlíšenie žien a mužov (predvolene nezačiarknuté políčko)
 • Identifikátor Gramps:, či má obsahovať identifikátory Gramps.
  • Nezahŕňať' predvolené nastavenie
  • zahrnúť


Možnosti správy (2)

Fig. 13.5.7 Graf rodinných línií - Grafy - Možnosti zostavy (2) - predvolené možnosti karty
 • formát mena:} - Vyberte formát zobrazenia mien. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Upraviť > Zobrazenie záložke Formát mena:. Alebo ak chcete prepísať toto nastavenie pre správu, vyberte z:
  • Predvolené - (v novom rodinnom strome je to zvyčajne Priezvisko, daná prípona )
  • Priezvisko, daná prípona
  • Daná prípona priezviska
  • Dané priezvisko
  • Hlavné priezviská, daná patronymická prípona
  • Priezvisko, dané (bežné)
 • Vložiť údaje označené ako súkromné (predvolene začiarkavacie políčko začiarknuté) - či sa majú zahrnúť súkromné údaje.
 • Žijúci ľudia: - Ako spracovať (informácie o) žijúcich ľuďoch
  • Zahrnuté a všetky údaje (predvolené)
  • Úplné mená, ale odstránené údaje
  • Nahradené mená a odstránené údaje
  • Úplné mená nahradené a údaje odstránené
  • Nezahŕňa sa
 • Rok od úmrtia, ktorý sa považuje za žijúci: 0(predvolené) - či sa majú obmedziť údaje o nedávno zomrelých osobách.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.
 • Formát dátumu: Formát a jazyk pre dátumy s príkladmi.
  • Predvolené - Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť predvolené nastavenie v Upraviť > Zobrazenie na karte Formát dátumu:.
  • RRRR-MM-DD(ISO)(2018-03-14) (predvolené pre správu)
  • Číselný(14/3/2018)
  • Mesiac Deň, Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIACA, ROK(14.3.2018)
  • Deň Mesiac Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIAC ROK(14. marca 2018)


Osoby záujmu

Fig. 13.5.8 Graf rodinných línií - grafy - záujmové osoby - predvolené možnosti karty

Graf funguje tak, že začína zoznamom "osôb záujmu". Tento počiatočný zoznam ľudí sa potom použije na vyhľadanie predkov aj potomkov.

 • Osoby záujmu: kliknutím na STOCK_ADD a STOCK_REMOVE pridáte/odstránite osoby záujmu. Ak máte pochybnosti, skúste na začiatok pridať svojich starých rodičov.
 • Obmedziť počet predkov (zaškrtávacie políčko je štandardne nezaškrtnuté)
  • 50 predvolené nastavenie. Maximálny počet predkov, ktorý sa má zahrnúť. Maximálny počet sa týka celkového počtu osôb, nie generácií, ktoré sa majú zobraziť v grafe.
 • Obmedziť počet potomkov (začiarkavacie políčko predvolene nezačiarknuté)
  • 50 predvolené nastavenie. Maximálny počet potomkov, ktorý sa má zahrnúť. Maximálny počet sa týka celkového počtu osôb, nie generácií, ktoré sa majú zobraziť v grafe.


Include

Obrázok .1 Graf rodinných línií - Grafy - Zahrnúť - predvolené možnosti karty
 • {
  Include dates: dátum narodenia, dátum úmrtia a dátumy sobáša budú zahrnuté do grafu, ak je táto možnosť zvolená. (začiarkavacie políčko je predvolene začiarknuté)
 • Obmedziť dátumy len na roky: z vyššie uvedeného sa zobrazia len roky (zaškrtávacie políčko je predvolene nezačiarknuté).
 • Vziať miesta: miesto narodenia, miesto úmrtia a miesto sobáša budú zahrnuté do grafu, ak je táto možnosť zaškrtnutá (políčko je štandardne zaškrtnuté).
 • Include number of children: text manželstva bude obsahovať celkový počet detí, keď je táto možnosť zaškrtnutá (zaškrtávacie políčko je štandardne nezaškrtnuté).
 • Začleniť miniatúry ľudí (začiarkavacie políčko je predvolene začiarknuté)
 • Umiestnenie miniatúr:
  • Nad menom' (predvolené nastavenie)
  • Vedľa mena
 • Veľkosť miniatúry:
  • Normálne (predvolené)
  • Veľký


Farby rodiny

Fig. 13.5.9} Graf rodinných línií - Grafy - Farby rodiny - predvolené možnosti karty
 • Farby rodiny:} Vyberte farbu, ktorá sa má použiť pre ľudí s konkrétnym priezviskom. K dispozícii sú dva stĺpce: Priezvisko a Farba. Kliknutím na STOCK_ADD alebo STOCK_REMOVE pridáte priezvisko z okna Vyberte priezvisko, vyberiete priezvisko a stlačíte OK. Ak chcete upraviť farbu priezviska, dvakrát kliknite na priezvisko a v okne Vyberte farbu pre [Vybrané priezvisko] vyberte jednu zo zobrazených farieb a potom vyberte Vybrať.


Individuals

Fig. 13.5.10 Graf rodinných línií - Grafy - Jednotlivci - predvolené možnosti karty

V okne Pick a Color môžete vybrať farbu pre každú z nasledujúcich možností a potom vybrať tlačidlo Select.

 • Muži: farbu, ktorá sa má použiť pre mužov.
 • Ženy: farbu, ktorá sa použije pre ženy.
 • {Neznáme: farba, ktorá sa použije, ak nie je známe pohlavie (a pre ľudí, ktorých priezvisko sa nezhoduje so žiadnym z mien na karte "Farby rodiny").
 • Rodiny: farba, ktorá sa použije pre rodiny (svadby).


Graf presýpacích hodín

Fig. 13.5.11 Graf presýpacích hodín - grafy - prehľad výstupov príkladov

Vygenerujte graf presýpacích hodín pomocou generátora GraphViz. Prejdite na Prehľady -> Graf -> Graf presýpacích hodín...}.
Pozrite si tiež Obecné možnosti

Možnosti správy

Fig. 13.5.12 Graf presýpacích hodín - Grafy - Možnosti zostavy - predvolené možnosti karty
 • {Center Person: stredová osoba pre report, predvolene je to aktuálna aktívna osoba.
  • Vyberte inú osobu tlačidlo. - Zmena stredovej osoby.
 • Max Descendant Generations: Predvolené 10
 • Max Ancestor Generations: predvolené 10
 • Smer šípok: Vyberte smer, ktorým budú smerovať šípky:
  • (predvolené) - šípky smerujú na potomkov.
  • Potomkovia -> Predkovia - šípky smerujú k Predkom.
  • Potomkovia <-> Predkovia - šípky ukazujú na oboch.
  • Potomkovia - Predkovia - žiadne (šípky sa nezobrazujú)
 • Farba grafu: - Muži sa zobrazia modrou farbou, ženy červenou, ak nie je vyššie nastavené inak pre vyplnené. Ak pohlavie jedinca nie je známe, zobrazí sa sivou farbou.
  • B&W outline - Čiernobiely obrys
  • Farebný obrys
  • Farebná výplň (predvolené nastavenie)
 • Použiť zaoblené rohy na rozlíšenie žien a mužov (predvolene nezačiarknuté políčko)
 • Identifikátor Gramps:, či má obsahovať identifikátory Gramps.
  • Nezahŕňať' predvolené nastavenie
  • zahrnúť


Možnosti správy (2)

Fig. 13.5.13 Graf presýpacích hodín - Grafy - Možnosti zostavy (2) - predvolené možnosti karty
 • formát názvu:} - Vyberte formát zobrazenia názvov. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Upraviť > Zobrazenie záložke Formát názvu:. Alebo na prepísanie tohto nastavenia pre správu vyberte z:
  • Predvolené - (v novom rodokmeni je to zvyčajne Priezvisko, daná prípona )
  • Priezvisko, daná prípona
  • Daná prípona priezviska
  • Dané priezvisko
  • Hlavné priezviská, daná patronymická prípona
  • Priezvisko, dané (bežné)
 • Vložiť údaje označené ako súkromné (predvolene začiarkavacie políčko začiarknuté) - či sa majú zahrnúť súkromné údaje.
 • Žijúci ľudia: - Ako spracovať (informácie o) žijúcich ľuďoch
  • Zahrnuté a všetky údaje (predvolené)
  • Úplné mená, ale odstránené údaje
  • Nahradené mená a odstránené údaje
  • Úplné mená sa nahradia a údaje sa odstránia
  • Nezahŕňa sa
 • Rok od úmrtia, ktorý sa považuje za žijúci: 0(predvolené) - či sa majú obmedziť údaje o nedávno zomrelých osobách.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.
 • Formát dátumu: Formát a jazyk pre dátumy s príkladmi.
  • Predvolené - Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť predvolené nastavenie v Upraviť > Zobrazenie na karte Formát dátumu:.
  • RRRR-MM-DD(ISO)(2018-03-14) (predvolené pre správu)
  • Číselný(14/3/2018)
  • Mesiac Deň, Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIACA, ROK(14.3.2018)
  • Deň Mesiac Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIAC ROK(14. marca 2018)


Graph Style

Fig. 13.5.14} Graf presýpacích hodín - Grafy - Štýl grafu - predvolené možnosti karty

V okne Pick a Color môžete vybrať farbu pre každú z nasledujúcich možností a potom vybrať tlačidlo Vybrať.

 • Muži: farbu, ktorá sa má použiť pre mužov.
 • Ženy: farbu, ktorá sa použije pre ženy.
 • {Neznáme: farba, ktorá sa použije, ak nie je známe pohlavie (a pre ľudí, ktorých priezvisko sa nezhoduje so žiadnym z mien na karte "Farby rodiny").
 • Rodiny: farba, ktorá sa použije pre rodiny (svadby).

Vynútiť Ahnentafel poradie

Ahnentafel číslo viditeľné


Graf vzťahov

Fig. 13.5.15 Graf vzťahov - grafy - prehľad výstupov príkladov

Graf vzťahov vytvára komplexný graf vzťahov vo formáte GraphViz.

Prostredníctvom ponuky: {Graf vzťahov...}}. Zobrazí sa okno Graf vzťahov, v ktorom môžete zmeniť všetky nastavenia.
Pozri tiež Obecné možnosti.

Možnosti správy

Fig. 13.5.16 Graf vzťahov - Grafy - Možnosti zostavy - predvolené možnosti karty
 • Filter: - Vyberte filter, ktorý sa má použiť na správu. Vyberte si z nasledujúcich možností:
  • (Predvolené) (Neodporúča sa!)
  • Potomkovia aktívnej osoby
  • Rodiny potomkov aktívnej osoby
  • Predkovia aktívnej osoby
  • Osoby so spoločným predkom s aktívnou osobou
  • Každý vlastný filter, ktorý ste vytvorili, bude uvedený pod ostatnými možnosťami.
 • Filter Osoba: Centrálna osoba pre filter. Predvolené nastavenie je Aktívna osoba. Ak používate vlastný filter, nie je možné vybrať žiadnu osobu.
  • Tlačidlo Vyberte inú osobu. - Zmena osoby filtra.
 • Smer šípok: Vyberte smer, ktorým smerujú šípky:
  • Potomkovia <- Predkovia (predvolené nastavenie) - šípky smerujú na Potomkov.
  • Potomkovia -> Predkovia - šípky smerujú k Predkom.
  • Potomkovia <-> Predkovia - šípky ukazujú na oboch.
  • Potomkovia - Predkovia - žiadne (šípky sa nezobrazujú)
 • Farba grafu: - Muži sa zobrazia modrou farbou, ženy červenou, ak nie je vyššie nastavené inak pre vyplnené. Ak pohlavie jedinca nie je známe, zobrazí sa sivou farbou.
  • B&W outline - Čiernobiely obrys
  • Farebný obrys
  • Farebná výplň (predvolené nastavenie)
 • Použiť zaoblené rohy: Použiť zaoblené rohy na rozlíšenie žien a mužov (začiarkavacie políčko je predvolene nezačiarknuté)
 • Identifikátor Gramps: či má obsahovať identifikátory Gramps.
  • Nezahŕňať' predvolené nastavenie
  • zahrnúť


Možnosti správy (2)

Fig. 13.5.17 Graf vzťahov - Grafy - Možnosti zostavy (2) - predvolené možnosti karty
 • formát mena:} - Vyberte formát zobrazenia mena. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Upraviť > Zobrazenie záložke Formát mena:. Alebo ak chcete prepísať toto nastavenie pre správu, vyberte z:
  • Predvolené - (v novom rodinnom strome je to zvyčajne Priezvisko, daná prípona )
  • Priezvisko, daná prípona
  • Daná prípona priezviska
  • Dané priezvisko
  • Hlavné priezviská, daná patronymická prípona
  • Priezvisko, dané (bežné)
 • Vložiť údaje označené ako súkromné (predvolene začiarkavacie políčko začiarknuté) - či sa majú zahrnúť súkromné údaje.
 • Žijúci ľudia: - Ako spracovať (informácie o) žijúcich ľuďoch
  • Zahrnuté a všetky údaje (predvolené)
  • Úplné mená, ale odstránené údaje
  • Nahradené mená a odstránené údaje
  • Úplné mená sa nahradia a údaje sa odstránia
  • Nezahŕňa sa
 • Rok od úmrtia, ktorý sa považuje za žijúci: 0(predvolené) - či sa majú obmedziť údaje o nedávno zomrelých osobách.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.
 • Formát dátumu: Formát a jazyk pre dátumy s príkladmi.
  • Predvolené - Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť predvolené nastavenie v Upraviť > Zobrazenie na karte Formát dátumu:.
  • RRRR-MM-DD(ISO)(2018-03-14) (predvolené pre správu)
  • Číselný(14/3/2018)
  • Mesiac Deň, Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIACA, ROK(14.3.2018)
  • Deň Mesiac Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIAC ROK(14. marca 2018)


Include

Fig. 13.5.18 Graf vzťahov - Grafy - Zahrnúť - predvolené možnosti karty
 • Dátumy a/alebo miesta: - Či sa majú zahrnúť dátumy a/alebo miesta
  • Neobsahovať žiadne dátumy ani miesta (predvolené)
  • Zahrnúť dátumy (narodenia, sobáša, úmrtia), ale žiadne miesta
  • Zahrnúť dátumy (narodenia, sobáša, úmrtia) a miesto
  • Zahrnúť dátumy (narodenia, sobáša, úmrtia) a miesto, ak nie sú uvedené žiadne dátumy
  • Zahrnúť roky (narodenia, sobáša, úmrtia), ale bez miest
  • Uveďte roky (narodenia, sobáša, úmrtia) a miesta
  • Zahrnúť miesta (narodenie, sobáš, úmrtie), ale bez dátumov
  • Zahrnúť dátumy (narodenia, sobáša, úmrtia) a miesta na tom istom riadku
 • Začleniť adresy URL (predvolene nezačiarknuté políčko)
 • Zahrnúť vzťah k stredovej osobe (predvolene nezačiarknuté políčko)
 • Vložiť miniatúry osôb (políčko je predvolene nezačiarknuté)
 • Umiestnenie miniatúr: Kde sa má obrázok miniatúry zobraziť vzhľadom na meno
  • Nad menom (predvolené nastavenie)
  • Vedľa mena
 • Zahrnúť povolanie: Či sa má zahrnúť posledné povolanie
  • Neuvádzať žiadne povolanie (predvolené)
  • Zahrnúť opis posledného povolania
  • Zahrnúť dátum, opis a miesto všetkých zamestnaní


Grafický štýl

Fig. 13.5.19 Graf vzťahov - Grafy - Štýl grafu - predvolené možnosti karty

V okne Pick a Color môžete vybrať farbu pre každú z nasledujúcich možností a potom vybrať tlačidlo Vybrať.

 • Muži: farbu, ktorá sa má použiť pre mužov.
 • Ženy: farbu, ktorá sa použije pre ženy.
 • Neznáme: farba, ktorá sa použije, ak nie je známe pohlavie (a pre ľudí, ktorých priezvisko sa nezhoduje so žiadnym z mien na karte "Farby rodiny").
 • Rodiny: farba, ktorá sa použije pre rodiny (svadby).
 • Značte nerodinné vzťahy bodkovanými čiarami (predvolene zaškrtnuté políčko) - Zobrazuje adoptované vzťahy.
 • Zobraziť rodinné uzly (štandardne začiarknuté políčko)


Príklad

Fig. 13.5.20 Graf vzťahov - grafy - prehľad výstupov príkladov

Urobme si jednoduchý príklad. Chceme graf vzťahov s Rodinami potomkov určitej osoby.

 1. Najprv skontrolujte, či je táto osoba aktívna osoba. (Neskôr to môžete zmeniť, ale takto je to praktickejšie)
 2. Prejdite cez ponuku Prehľady->Grafy->Graf vzťahov...
 3. Veľkosť papiera : A4 metrická krajina: vieme, že na grafe nebude príliš veľa ľudí, takže to je v poriadku
 4. Možnosti správy: filter: Potomkovia rodín..., Farebná výplň, Použiť zaoblené rohy
 5. Štýl grafu: Zobraziť uzly rodiny
 6. Graphviz Layout: Rozloženie grafu: V prípade, že je to možné, je potrebné, aby sa rodokmene nachádzali v rodinných domoch: Veľkosť písma: 15 pts FreeSans Smer: zhora nadol
 7. Možnosti grafického zobrazenia: Zvoľte, či sa má používať: Vyplniť danú oblasť dpi 133
 8. Poznámka : pridávame nadpis na hornú časť veľkosť: 18 pts
 9. Výstupný formát: chceme súbor JPEG.

Výsledok je podobný obrázku zobrazenému vpravo odtiaľto.
Pozrite si tiež:Späť na Register správ.

Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions