Nl:Gramps 5.1 Wiki Handleiding - Verslagen - deel 3

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende

Dit deel beschrijft het boekverslag; één van de vele verslagen die beschikbaar zijn in Gramps.

Terug naar verslagenoverzicht.

Boekverslag

Fig. 1. Boekverslag

Momenteel is het enige beschikbare verslag in deze categorie het Boekverslag.

Het boekverslag maakt slechts één document (het boek) aan. Dit document bevat een verzameling van grafische of tekstverslagen. Met dit verslag beschikt u over een zeer brede waaier van mogelijkheden.

Wanneer Verslagen-->Boeken-->Boekverslag... wordt geselecteerd, wordt de volgende Boekverslag dialoog getoond:

Het Boeknaam tekstveld wordt gebruikt om het huidige boek op te slaan (samen met een verzameling van gemaakte keuzes) voor verder gebruik. Het bovenste schermgedeelte Beschikbare items geeft een lijst van de elementen die beschikbaar zijn om in het boekverslag toe te voegen. In de tabel wordt zowel de naam (bv. Voorouderstamboom) als het type (bv. Grafisch) vermeld. Het onderste schermgedeelte Huidig boek geeft een lijst van de momenteel geselecteerde elementen en wel in de volgorde dat ze in het boekverslag zullen verschijnen. In de lijst worden de Itemnaam, het Type en het Onderwerp vermeld.

De knoppen die zich naast de boeknaam bevinden, werken op het gehele boekverslag. Klik op de bezem knop (boek wissen) om alle elementen in het huidige boek te wissen. Klik op de Opslaan knop om de huidige verzameling geconfigureerde selecties op te slaan onder de naam ingevuld in het Boeknaam tekstveld.

Tango-Dialog-information.png
Opslaan van de instellingen

Door het boekverslag op te slaan wordt ook de instelling van elk element bewaard.


Klik op de Openen knop om een eerder aangemaakt boek te openen. Wordt op deze knop geklikt dan wordt een venster getoond met een lijst van beschikbare boeken.

Tenslotte is er een STOCK_EDIT knop. Ook met deze knop wordt het vorige venster getoond, maar hier beschikt u over de STOCK_REMOVE knop om de lijst van beschikbare boeken aan te passen door boeken te Verwijderen.


De verticale verzameling van knoppen die zich rechts van het onderste schermgedeelte bevindt werkt enkel op de geselecteerde deelelementen. Gebruik de STOCK_ADD knop om een geselecteerd element van het bovenste schermdeel naar onderen te verplaatsen. Gebruik de STOCK_REMOVE knop om een geselecteerd item uit het boek te verwijderen. Gebruik de pijl naar boven en Pijl naar beneden om de volgorde van de deelelementen te veranderen. Hier is het waarschijnlijk logisch dat de Titelpagina bovenaan de lijst wordt geplaatst.

Klik tenslotte op de Voorkeuren knop om de instellingen van een deelelement aan te passen.

De instellingsdialoog die dan getoond wordt, is specifiek voor dat deelelement. Als u dit deelelement niet wenst in te stellen, worden de standaardwaarden gebruikt.

Indien alle selecties van de verslagen die in het boek opgeslagen zijn, zijn gemaakt dan klikt u op de OK button. Nu komt u in een scherm met slechts één tab Papieropties. Hier kunt u grootte, oriëntatie, de marges en ook al of niet metrische maten instellen.

In het onderste schermdeel vindt u de Documentopties:

  • Uivoerformaat: u kunt via het menu kiezen uit: Open Document Text, PDF document of Afdrukken.... Hier kunt u ook aangeven om het eindresultaat te openen met het juiste programma.
  • Bestandsnaam: de standaard waarde is /uwthuismap/book.odt. Door op de Opslaan als knop kunt u op de gebruikelijke manier de bestandsnaam en map veranderen.

Buiten de keuze tussen alle bijna mogelijke verslagen (uiteraard zijn de web pagina's niet beschikbaar), zijn er twee specifieke boekelementen namelijk: een titelpagina en een eigen tekst pagina.

  • Titelpagina
Fig. 2. Titelpagina

Nemen we als voorbeeld de Titelpagina : in dit scherm kunnen enkel die zaken aangepast worden die relevant zijn voor dit element. Het bovenste vensterdeel zijn de Verslagopties. In dit geval de Boektitel en Ondertitel, een Voetnoot en tenslotte een Afbeelding. Met de Selecteren knop, kiest u een media-object en met Afbeeldingsgrootte kunt u in het ingaveveld bepalen hoe groot de afbeelding op de titelpagina afgebeeld wordt. Het is de grootte van de afbeelding in cm. Indien u de standaard waarde 0,0 gebruikt, dan wordt de grootte aangepast aan de pagina.

Het onderste deel van het scherm is het gemeenschappelijke deel Documentopties. Voor het gebruik van deze opties zie deel stijlen aanpassen

  • Eigen tekst
Fig. 3. Eigen tekst

Het bovenste vensterdeel heeft één tab Tekst. Hier kunt u in drie verticale invoervelden een Begintekst, Middelste tekst en een Eindtekst intypen. De ingavevelden zijn uitbreidbaar zodat u hier werkelijk alle eigen tekst die u wenst kan toevoegen. Dit boekelement is bedoeld om een epigrafie of een opdracht, uitleg, opmerkingen enzovoort in op te slaan.

Het onderste deel van het scherm is het gemeenschappelijke deel Documentopties. Voor het gebruik van deze opties zie stijlen aanpassen.

Zijn alle selecties en aanpassingen die in het boek opgenomen moeten worden gedaan, klik dan op de OK knop (of gebruik alt+O).Vorige Index Volgende
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.