Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: detailed/sk

From Gramps
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Predchádzajúca časť vám ponúkla stručný prehľad o tom, ako zadávať a upravovať údaje v programe Gramps. Táto časť pokračuje v tomto pojednaní oveľa podrobnejšie.

Ako sme si ukázali, program Gramps vám ponúka sériu Pohľadov. Každý z týchto Pohľadov vám poskytuje možnosti na zadávanie a úpravu informácií. V skutočnosti sa často môžete dostať k tým istým informáciám z rôznych Pohľadov.

V programe Gramps sa informácie zadávajú a upravujú prostredníctvom tzv. dialógových okien Úprava. Keďže tento termín používame často, mali by sme definovať, čo tým myslíme:

Dialógové okno úprav je vyskakovacie okno, ktoré poskytuje jeden alebo viacero formulárov na zadávanie a úpravu údajov, ktoré patria do určitej kategórie. Medzi príklady v programe Gramps patrí dialógové okno Úprava osoby a Editor rodiny, okrem mnohých iných.

Dialógové okno Úprava často obsahuje sériu "kariet poznámkového bloku", ktoré zoskupujú informácie do podkategórií. Napríklad dialógové okno Úprava osoby má okrem iného karty poznámkového bloku pre podkategórie, ako sú Udalosti, Atribúty, Adresy a Poznámky.

Gramps-notes.png
Tlačidlá Pridať, Odstrániť a Upraviť

Vo väčšine prípadov Gramps používa +, ktoré zodpovedá Pridať. , - zodpovedá Odstrániť a ikonu pera na liste papiera, ktorá označuje {{man button{Upraviť}}. Tlačidlo Upraviť+ budeme naďalej označovať ako tlačidlo +, zatiaľ čo na označenie dvoch predchádzajúcich tlačidiel budeme používať + a -.

Pokračujme hlbším ponorom do zadávania a úpravy údajov konkrétnych typov:

Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions