Fi:Gramps 5.1 Wiki-käyttöohje - Kategoriat

From Gramps
Jump to: navigation, search
Edellinen Hakemisto SeuraavaSukututkimustieto on hyvin laajaa ja voi olla myös hyvin yksityiskohtaista. Sen näyttäminen on haasteellista, mihin Gramps vastaa jakamalla ja järjestämällä informaation joukkoon 'Kategorioita' (categories), joilla kullakin on omat 'Näkymänsä' (views). Jokainen näkymä näyttää osan kokonaisinformaatiosta, ao. kategorian mukaan valittuna. Tämä selkenee, kun käymme läpi eri kategoriat.

Contents

Kategorioiden valinta

Gramps ikkunan vasemmassa reunassa sijaitsee palkki (Navigator), jonka avulla valitaan eri kategoriat ja neljä usein tarvittavaa toiminnallisuutta.

 • Dashboard Työpöytä: Näyttää käyttäjän valittavissa olevia grampleteja (pieniä sovelmia) sukupuun tietojen katseluun ja muokkaamiseenkin (toiminnallisuus).
 • People Henkilöt: Näyttää sukupuun henkilöt, ilman sukusuhteitaan. Kategoriassa on kaksi näkymää; 'Henkilöt listana' (PeopleListView) ja 'Henkilöt puuna' (PeopleTreeView).
 • Relationships Suhteet: Näyttää 'Aktiivisen henkilön' ja muiden henkilöiden suhteet sanallisesti (toiminnallisuus) Mukana ovat vanhemmat, puolisot ja lapset.
 • Family Perheet: Näyttää sukupuun perheet.
 • Charts Kaaviot: Näyttää valitun henkilöt graafiset puut (toiminnallisuus).
 • Events Tapahtumat: Näyttää sukupuun tapahtumat.
 • Places Paikat: Näyttää sukupuun paikat.
 • Geography Kartat: Näyttää kartalla sukupuusi tiedot (toiminnallisuus).
 • Sources (v3.4.x) Lähteet: Näyttää sukupuun lähteet.
 • Citations Lainaukset: Näyttää sukupuun lainaukset.
 • Repositories Arkistot: Näyttää sukupuun arkistot.
 • Media Media: Näyttää sukupuun mediat.
 • Notes Lisätiedot: Näyttää sukupuun lisätiedot.

Kategorioissa voi olla useita tapoja tiedon näyttämiseksi. Kutakin tapaa kutsutaan 'Näkymäksi' (View). Esimerkiksi:

 • Kategoriat
  • Näkymä(1)
  • Näkymä(2)

Sinulla on jokaisessa kategoriassa useita tapoja siirtyä näkymästä toiseen:

 1. valitsemalla soveltuva kuvake työkalupalkissa
 2. valikosta Näytä > ...
 3. Näppäimistöstä Katso pikavalinnat Muuttaa näkymän näkymään 0/1/2/../9 tässä näkymäkategoriassa

Seuraavat osiot kuvaavat lyhyesti jokaisen kategorian ja niiden näkymät.

Työpöytä kategoria

Kuva 4.1 Työpöytä kategoria näkymä
Kuva 4.2 Toinen työpöytänäkymä


Työpöytä-näkymässä näytetään sovelmia, joita kutsutaan Gramplet:ksi, ne auttavat sinua tutkimuksessasi. Kaksi sovelmaa näytetään käynnistyksessä (Tervetuloa ja Yleisimmät sukunimet), mutta napsauttamalla oikealla painikkeella sovelmista vapaata aluetta tulee esiin ponnahdusvalikko muiden sovelmien lisäämiseksi:

Työpöytänäkymässä näkyvät sovelmat

 • Ennätykset (Records) - Näyttää ennätykset tiedoistasi
 • Etunimipilvi (Given name Cloud) - Yleisimmät etunimet pilvenä
 • Ikä määriteltynä päivänä (Age on Date) - Näyttää elossa olevien henkilöiden iän syötettynä päivämääränä
 • Ikätilasto (Age Stats) - Näyttää henkilöistä ikätilastot kaavioina
 • Istuntoloki (Session Log)- Seuraa mitä olet tehnyt ja mitä tietueita olet katsonut
 • Kalenteri (Calender) - Näyttää henkilöiden tapahtumat tiettynä päivänä tai kuukautena menneisyydessä
 • Mitä seuraavaksi? (What's Next) - Grampsin ilmoitukset sukukantasi puutteista
 • Pikanäkymä (Quick view) - Näyttää aktiivisesta henkilöstä pikaraportin
 • SoundEx - Luo SoundEx koodeja
 • Sukunimipilvi (Surname Cloud) - Yleisimmät sukunimet pilvenä
 • Tehtävät Gramplet (To Do) - Muistikirja merkinnöistäsi, mikä pitäisi saada toimeksi
 • Tervetuloa Grampsiin! (Welcome to Gramps!) - Gramps:in tervetuloviesti
 • Tilastot (Statistics) - Näytää tilaston tietokannastasi
 • UKK (FAQ) - Usein kysytyt kysymykset
 • Yleisimmät sukunimet (Top Surnames) - Näyttää 10 yleisintä sukunimeä

Muissa näkymissä on lisäksi näkymäkohtaisia sovelmia. Ne tulevat näkyviin Sivu- tai Alapalkin oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta napsauttamalla.

 • Asuinpaikka (Residence) - Näyttää aktiivisen henkilön asuinpaikan.
 • Esipolvien taulu (Pedigree) - Henkilön sukupuu tiiviissää tekstimuodossa
 • Esivanhemmat - Näyttää aktiivisen henkilön esivanhemmat
 • Galleria (Gallery) - Gramplet näyttää henkilön liittyvät mediatiedostot
 • Jälkeläiset (Descendants) - Näyttää aktiivisen henkilön jälkeläiset
 • Jälkeläsviuhka (Descendant Fan) - Gramplet näyttää viuhkakaaviona aktiivisen henkilön jälkeläiset
 • Lainaukset (Citations) - Näyttää aktiivisen henkilön lainaukset
 • Lapset (Children) - Gramplet näyttää aktiivisen henkilön lapset
 • Lisätiedot (Note) - Katso ja muokkaa aktiivisen henkilön ensisijaisia lisätietoja
 • Ominaisuudet (Attributes) - Näyttää aktiivisen henkilön tiedot
 • Sukulaiset (Relatives) - Näyttää aktiivisen henkilön sukulaiset
 • Suodin (Filter) - Käyttäjän suodin muokkain
 • Tapahtumat (Events) - Näyttää aktiivisen henkilön tapahtumat
 • Viitteet (References) - Gramplet näyttää tapahtumaan tulevat linkit
 • Viuhkakaavio (Fan Chart) - Näyttää aktiivisen henkilön esivanhemmat viuhkakaaviona
 • Yksityiskohdat (Details) - Gramplet näyttää henkilöstä yksityiskohtaiset tiedot


Lisäksi on koko joukko muitakin sovelmia ja 3. osapuolen laatimia laajennuksia, jotka on helppo asentaa ja käyttää. Katso tarkemmin Third-party Plugins.

Asennettujen sovelmien käytöstä tarkempaa tietoa, katso Gramplets.

Huomaa: sovelman voi vetää irti Työtilasta, jolloin leijuke on näkyvillä vaikka Grampsin näkymä muuttuu.

Henkilöt kategoria

Henkilöt -näkymä näyttää listana sukupuuhun tallennetut henkilöt (katso Kuva Henkilöiden listanäkymä). Henkilöt on ryhmitelty sukunimittäin. Sukunimen vasemmalla puolella on tyypillisesti nuoli tai jokin muu kuvake kuten +. Sen napsautus tuo näkyviin listana sukunimen kantajat. Kuvakkeen uusi napsautus supistaa listan näyttämään taas pelkästään sukunimet.

Oletusarvona henkilöiden listanäkymässä on useassa sarakkeessa kunkin henkilön tietoja.

Katso myös

Ryhmitetty henkilölistanäkymä

Kuva 4.3 Ryhmitetty henkilöiden listanäkymä (oletustila)


Henkilölistanäkymä

Kuva 4.4 Henkilöiden listanäkymä


Henkilöt kategorian alapalkin kielekkeet

Henkilöiden molemmissa listanäkymissä (Ryhmitetty/Ryhmittämätön) Bottombar on seuraavat oletuskielekkeet.

Tango-Dialog-information.png
Alapalkin näkyvyys

Listanäkymän alla oleva alapalkki voi olla kokonaan piilossa. Saat sen näkyviin yläpalkista Näytä valinnasta. Alapalkin oikeassa reunassa olevassa pudotusvalikossa on valinta oletuskielekkeiden näyttämiseksi.


Yksityiskohdat

See Details Gramplet

Galleria

See Gallery Gramplet

Tapahtumat

See Events Gramplet

Lapset

See Children Gramplet

Lainaukset

See Citations Gramplet

Lisätiedot

See Notes Gramplet

Ominaisuudet

See Attributes Gramplet

Viitteet

See References Gramplet

Henkilöt kategoria sivupalkin välilehdet

Molemmat sukupuu näkymät (Ryhmitetty henkilölista/Henkilölista näkymä) jakavat oletusarvoisesti sivupalkin välilehdet.

Suodin

Katso Filter (Suodin) Gramplet

Suhteet kategoria

Kuva 4.5 Suhteet kategorian näkymä

Suhteet kategoria näyttää aktiivisen (valitun) henkilön kaikki suhteet. Erityisesti, sen näyttää hänen vanhempansa, sisaruksensa, puolisonsa ja lapsensa.

Suhteet kategoria on suunniteltu nopeaan navigointiin. Voit vaihtaa nopeasti aktiivista henkilöä, pelkästään napsauttamalla ikkunassa olevan henkilön nimeä. Jokainen nimi on itse asiassa [hyperlinkki], samaan tapaan kuin siirrytään nettisivulle.

Aktiivisen henkilön nimi on vahvennettuna. Muut nimet näytetäänOther names are shown either with or without vahvennettuna ja kursivoituna siitä riippuen, löytyykö henkilöltä tiettyjä suhteita. Vanhemman tai puolison nimi on korostettu näin, jos henkilölle löytyy sukupuusta vanhempien perhe. Sisarukse nimi on korostettu näin siinä tapauksessa, että hänellä on lapsia.

Päivämäärät näytetään yleensä normaalina. Päivämäärä näyhttps://www.gramps-project.org/wiki/index.php/Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Categories#Relationships_Categorytetään kuitenkin kursivoituna, jos se on korviketapahtumasta. Kastepäivä syntymäpäivän puuttuessa, hautauspäivä kuolinpäivän puuttuessa, jne.

Suhteet kategoria näyttö

Suhteet kategorissa on seuraavat osiot:

 • Aktiivinen henkilö: Ikkunan yläosassa näytetään aktiivisen henkilön nimi, tunnus, syntymä- ja kuolintiedot, laskettu ikä. Henkilöstö mahdollisesti talletettu valokuva näytetään oikealla. Nimen vieressä on sukupuolin symbooli ja Gramps-notes.pngMuokkaa painike. Napsauttamalla Gramps-notes.pngPäivitä painiketta voit muokata henkilön tietoja Muokkaa henkilöä ikkunassa.

Aktiivinen henkilö

Vanhemmat

 • Vanhemmat: Seuraava on Vanhemmat -osio, joka näyttää perheiden joissa henkilö on lapsena. Koska henkilöllä voi olla usempia vanhemmat-pareja, suhteet näkymässä voi olla useita Vanhemmat-osioita.

Voit kontrolloida näytettävän informaation määrää Näytä valikossa. Näkymävalikossa voi ottaa näkyviin tai piilottaa syntymä- ja kuolintietoja sekä sisaruksia. Jokaisen listassa olevan henkilön vieressä on Gramps-notes.pngMuokkaa painike, jolla voit muokata ao. henkilön kaikkia tietoja.

Vanhempia voit lisätä Lisää vanhemmat tai Jaa vanhemmat painikkeilla. Lisää vanhemmat painike perustaa uuden perheen, jossa aktiivi henkilö on listattu lapseksi.

Gnome-important.png
Varoitus

Jos et ole huolellinen, on mahdollista luoda samojen henkilöiden kesken useita vanhemmat-suhteita. Hyvin harvoin käyttäjä haluaa tätä. Siksi Gramps antaa varoitusilmoituksen, jos olet tekemässä vanhemmuussuhdetta uudelleen henkilöide kesken. Kun saat tämän ilmoituksen, sinun pitää todennäköisesti peruuttaa muokkaus ja sitten valita olemassa oleva pari Valitse painikkeella.

Perheen valintaikkuna

Jaa vanhemmat painikkeella voit valita yhden olemassa olevista lstatuista vanhemmista ja sitten lisätä henkilön lapseksi tähän perheeseen.

Vanhempia voi muokata käyttämälläGramps-notes.pngMuokkaa painiketta vanhemåien vieressä. Jos valitset - painikkeen jonkun vanhemmat-parin vierestä, silloin aktiivinen henkilö poistetaan ko. parin lapsista. Tämä painike ei poista ko. parin keskinäistä suhdetta vanhempina.

Sisarukset

Sisarukset-osassa näkyvät aktiiviset veljet ja sisaret.Perhe

Vanhemmat -osion kaltaine on Perhe -osio, joka näyttää perheet, joissa aktiivinen henkilö on vanhempana. Koska henkilöllä on voinut olla useita perheitä, Perhe-osioitakin voi olla useita. Jokainen perhe-osio näyttää puolison ja mahdolliset lapset.

Gramps-notes.png
Puoliso

Käytämme käsitettä 'puoliso' yksinkertaisuuden vuoksi. Huomaa kuitenkin, että puoliso voi kirkollisesti vihitty, avopuoliso, siviilirekisteröity jne. Puolisosuhde voi olla myös samaa sukupuolta olevien kesken.

Perheen voi lisätä työkalupalkin Lisää puoliso painikkeella. Se perustaa uuden perheen, jossa aktiivi henkilö on miehenä tai vaimona.

Gramps-notes.pngMuokkaa painikkeella, joka on puolison vieressä, voit muokata näytettyä perhettä. - painikkeen napsattaminen poistaa henkilön näytetystä perheestä.


Gnome-important.png
Henkilön poistaminen perheestä

Henkilön poistaminen perheestä ei poista perhettä. Henkilö poistuu miehen tai vaimon roolissa, ja perheen kaikki muut suhteet jäävät olemaan.

Gramps-notes.png
Lisätetoja

Miehen ja vaimon rinnalla käytämme myös isä ja äiti nimikkeitä myös, kun perhessä ei ole lainkaan lapsia tai puolisot ovat samaa sukupuolta.


Järjestä suhteet uudelleen

Järjestä painikkeella voi muuttaa vanhempien ja puolisoiden järjestyksen. Painike on käytettävissä vain, jos aktiivisella henkilöllö on useita vanhempien pareja tai lapsia. Painikkeesta avautuu ikkuna, jonka avulla järjestäminen mahdollistuu.

Kuva 4.6 Suhteiden järjestäminen


Lapset

Aktiivihenkilön lapset


Muokkaa kokoonpano

Fig. 4.7 Asetukset suhteet kategoria - Sisältö (välilehdellä)

Voit muokata näyttöä Näytä-> Asetukset... valikosta avautuvalla Asetukset ikkunassa tai työkalupalkin Muokkaa valitun näkymän asetuksia painikkeella.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

 • Sisältö välilehti
  • Näytä lisätiedot (valintaruutu on valittu oletusarvoisesti) se näyttää tai piilottaa kaikki syntymä ja kuolin tiedot (paitsi aktiivinen henkilö).
  • Näytä sisarukset (valintaruutu on valittu oletusarvoisesti) se näyttää tai piilottaa sisarukset.


Fig. 4.8 Asetukset suhteet kategoria - Asetelma (välilehdellä)
 • Asetelma välilehti
  • Käytä varjostusta (valintaruutu on valittu oletusarvoisesti)
  • Näytä muokkauspainikkeet (valintaruutu on valittu oletusarvoisesti) - näytä tai piilota Gramps-notes.png Muokkaa painike näytetään kunkin henkilön vieressä.
  • Katso linkkejä nettisivustojen linkkeinä (valintaruutu ei ole valittu oletusarvoisesti)


Suhteet kategoria alapalkin välilehdet

Suhteet kategorianäytössä ei näytetä oletuksena Grampletteja alapalkin välilehdissä. Voit lisätä niitä tarpeen mukaan.

Suhteet kategoria sivupalkin välilehdet

Suhteet kategorianäytössä ei näytetä oletuksena Grampletteja sivupalkin välilehdissä. Voit lisätä niitä tarpeen mukaan.

Perheet kategoria

Gnome-important.png
Poista painike

Toisin kuin Suhteet kategoriassa, clicking the Poista painikkeen napsauttaminen tässä näkymässä poistaa perheen sukupuusta. Henkilöt jäävät, mutta heidän suhteensa perheessä poistetaan.Kuva. 4.9 Perheet kategoria - (Lista) Näkymä

Perheet kategorian Perheet näkymä näyttää sukupuun kaikki perheet (katso kuva. 4.9). Tässä näkymässä on painikkeet Lisää uusi perhe, Muokkaa valittua perhettä, Poista valittu perhe, Sulauta valitut [2] perhettä ja Merkitse tagi valittuihin riveihin. Oletuksena listataan sarakkeet ID, Isä, Äiti, Suhde and Vihkipäivämäärä. Muokkaa valitun näkymän asetuksia painikkeella voit piilottaa sarakkeita ja ottaa näkyviin sarakkeita kuten Yksityinen, Tagit, Viimeisin muutos, tai muuttaa sarakkeden järjestystä.

Perherivistä hiiren oikealla avautuvasti valikosta löytyvät valinnat "Muuta äiti aktiiviseksi henkilöksi" tai "Muuta isä aktiiviseksi henkilöksi".


Gramps-notes.png
Lapsia ei saa näkyviin tähän näkymään.

Perheen lapsia voi katsella alapalkin (tai sivupalkin) Lapset lehdellä.


Perheet kategorian alapalkin lehdet

Perheet kategoria näyttää oletusarvoisesti seuraavat Alapalkin lehdet.

Galleria

Katso Gallery Gramplet

Tapahtumat

Katso Events Gramplet

Lapset

Katso Children Gramplet

Lainaukset

Katso Citations Gramplet

Lisätiedot

Katso Notes Gramplet

Ominaisuudet

Katso Attributes Gramplet

Viitteet

Katso References Gramplet

Perheet kategorian sivupalkin lehdet

Perheet kategoria näyttää oletusarvoisesti seuraavat Sivupalkin lehdet.

Suodin

Katso Filter Gramplet

Kaaviot kategoria

Kaaviot kategoria näyttää aktiivisesta henkilöstä useita kaavioita hänen esivanhemmistaan ja jälkeläisistään. Oletusarvoisesti Gramps näyttää Esivanhemmat (Pedigree) näkymän; Viuhkakaavio (Fan Chart) and Jälkeläisviuhka (Descendant Fan Chart) näkymät on valittavissa työkalupalkista. Lisänäkymiä saa käyttöön asentamalla laajennuksia.

Esivanhemmat näkymä

Kuva 4.10 Esivanhemmat näkymä 1 - sukupuun suunta: (oletus) Oikealle (→)

Esivanhemmat näkymässä on enintään viisi sukupolvea, riippuen ikkunan koosta. Jokaisesta henkilöstä on laatikko, jossa on hänen nimensä, syntymätietonsa ( * (tähti) merkillä), kuolintietonsa ( + (plus merkillä), vasemman yläkulman leikkaava vinoviiva osoituksena kuolleille (tai Grampsin kuolleeksi olettamiselle) henkilöille, ja kuva (jos talletettu). Kustakin laatikosta lähtee kahdeksi haarautva viiva. Ylempi haara näyttää isän ja alempi äidin. Ehjät viivat osoittavat syntymiseen liittyviä suhteita, kun taas katkoviivat osoittavat muita suhteita kuten adoptiota, isä/äitipuolia, holhoajaa jne.

Aktiivisen henkilön vasemmalla puolella on vasempaan osoittava Siirry lapseen... nuoli. Jos henkilöllä on lapsia, tästä nuolesta napsauttamalla avautuu lista hänen lapsistaan. Lapsen valitseminen tekee lapsesta aktiivisen henkilön.

Lasten nimet ovat ulkonäöltään erilaiset, riippuen siitä jatkavatko he sukua omilla lapsillaan vai ei.

Oma lapsia omaavat lapset näytetään listassa vahvennettuina ja kursivoituina, kun taas lapsettomat lapset näytetään tavallisena tekstinä. Jos aktiivisella henkilöllä on vain yksi lapsi, listaa ei näytet (koska valintavana olisi vain yksi) ja ainoasta lapsesta tulee nuolta napsauttamalla aktiivinen henkilö.

Kaavioikkunan oikeallapuolella on kaksi oikealle osoittavaa nuolipainiketta. Niistä ylemmän Siirry isään nuolen napsauttaminen muuttaa isän aktiiviseksi henkilöksi ja alemman Siirry äitiin nuolen napsauttaminen muuttaa äidin aktiiviseksi henkilöksi.

Kuva 4.11 Henkilökohtainen kontekstivalikko, jossa näkyy lapsia

Hiiren oikealla näppäimellä Sukupuu näkymän henkilölaatikkosta avautuu "konteksti" valikko.

Muiden hyödyllisten valintojen joukossa kontekstissa ovat henkilön Puolisot , Sisarukset , Lapset ja Vanhemmat listaukset.

Valinnan himmennys osoittaa, että ao. tietoa ei ole kategoriassa. Samoin kuin edellä kuvattiin lasten kohdalla, myös puoisoiden ja vanhempien valinnoissa jatkuva viiva osoittaa sukuhaaran jatkumista ja katkoviiva sukuhaaran loppumista.

Tango-Dialog-information.png
Videot

Käytettävissäsi on myös videot adding tai editing siitä, kuinka perheeseen lisätään tai päivitetään vanhempia, lapsia ja sisaruksia Sukupuu näkymässä.Muokkaa aktiivista näkymää

Kuva. 4.12 Kaaviot kategoria - Esipolvien taulu - Muokkaa valitun asetuksia - valintaikkuna - näyttää oletusarvot asetelma-välilehdellä

Muokkaa valitun asetuksia painikkeesta on tarjolla seuraavat valinnat:

 • Näytä kuvat (oletuksena valittuna)
 • Näytä vihkitiedot (oletuksena valittuna)
 • Näytä tuntematon henkilö (oletuksena valittuna)
 • Näytä tagit (oletuksena valitsematta)
 • Puun muoto:
  • Vakio(oletus)
  • Tiivis
  • Laajennettu
 • Puun suunta:
  • Ylöspäin (↑)
  • Alaspäin (↓)
  • Oikealle (→)(oletus)
  • Vasemmalle (←)
 • Puun koko: liukukytkin 2 - 9. Oletusarvo 5
Kuva. 4.13 Esivanhemmat näkymä 2 - sukupuun suunta: Vasemmalle (←)
Kuva. 4.14 Esivanhemmat näkymä 3 - sukupuun suunta: Ylöspäin (↑)
Kuva. 4.15 Esivanhemmat näkymä 4 - sukupuun suunta: Alaspäin (↓)


Viuhkakaavio näkymä

Kuva 4.16 Viuhkakaavio näkymä

Tässä näkymässä ovat esivanhemmat kuin piirakkana. Nimen napsauttaminen kaksinkertaistaa henkilön varatun piirakkaosuuden. Toinen napsautus palauttaa piirakan alkuperäiseen muotoonsa. Oikealla napsautus avaa samanlaisen konteksti valikon kuin Sukupuu näkymässä, mahdollistaen siirtymisenmuihin henkilöihin.

Tässä näkymissä on tiiviissä muodossa suuria esivanhempien kokonaisuuksia ja näkymästi on nopeasti pääteltävissä, missä esivanhempien haaroissa lisätutkimukset ovat tarpeen.

Kaaviota voi pyörittää napsauttamalla kaavion ulkopuolella ja raahaamalla sitä. Näkymän saa muuttumaan myös siten, että raahaa kaavion "kehillä" olevan henkilön kaavion napaan (valkoiselle alueelle tai "häränsilmään") .

 1. Näkymä voi oll täysi- puoli- tai neljännesympyrä. Jälkimmäiset ovat aina kiinni kaavion ytimessä tai sivussa
 2. Lapset ovat kauniissa kehässä keskushenkilön ympärillä
 3. Henkilön raahaaminen keskustaan tekee hänestä aktivisen henkilön
 4. Värivalinnat
 1. Henkilöiden iästä riippuva laatikoiden väri
 2. Henkilöiden elin aikakaudesta riippuva laatikoiden väri
 3. Valkoinen, klassinen, sukupuoleen perustuva ja käyttäjän itse määrittämät värit
 1. Suodatus: käytä sivupalkissa olevaa henkilösuodinta saadaksesi tarkemmin kuvan näytetyistä henkilöistä. Esimerkiksi: keillä henkilöillä on syntmätapahtuma, keillä ominaisuus siniset silmät... Suotimen ehtojen mukaiset tulokset ovat vahvennetulla tekstityypillä, muut läpinäkivällä
 2. Näytä jopa 11 sukupolvea näkymässä.
 3. Tulosta näkymä työkaupalkista. Kaikkien toimenpiteiden (pyörittäminen, laajentaminen, värin vaihtaminen)jälkeisen näkymän voi tulostaa tai tallentaa svg (jatkomuokkaukseen Inkscape'en ja katsottavaksi esim. Firefoxissa), pdf tai postscripts muodossa.
 4. Kirjaisin laji on valittavissa ja sen koko pienenee automaattisesti laatikoihin sovittamiseksi. Laatikon värin ollessa tumma kirjasinväri on valkoinen, muuten musta.

Kokonaisuuden ymmärtämiseksi, watch the screencast


Muokkaa aktiivista näkymää

Muokkaa valitun asetuksia-painikkeesta on käytettävissä useita vaihtoehtoja:

 • Suurin sukupolvien lukumäärä
 • Vain tekstinä (tekstityyppi)
 • Taustaväri:
 1. Sukupuoli
 2. Sukupolviin perustuva liukuväri (oletus)
 3. Ikäperusteinen liukuväri (1-100)
 4. Yksivärinen
 5. Ajanjaksoista rakennettu liukuväri
 6. Valkoinen
 7. Klassisen raportin värit
 8. Klassisen näkymän värit
 • Väriliu'un alkuväri
 • Väriliu'un pääteväri
 • Viuhkakaavio
 1. Ympyrä
 2. Puoliympyrä
 3. Sektori
 • Näytä nimet kahdella rivillä
 • Käännä nimien suuntaa
 • Lapset puuttuvat
Fig. 4.17 Charts Category - Fan Chart View - Configure the active view - dialog - showing Defaults Defaults on Layout tab


Jälkeläisviuhka näkymä

Kuva 4.18 Jälkeläisviuhka kaavio näkymä


Muokkaa aktiivista näkymää

Muokkaa valitun asetuksia-painikkeesta on käytettävissä useita vaihtoehtoja:

 • Suurin sukupolvien lukumäärä
 • Vain tekstinä (tekstityyppi)
 • Taustaväri
 1. Sukupuoli
 2. sukupolviin perustuva liukuväri (oletus)
 3. Ikäperusteinen liukuväri (1-100)
 4. Yksivärinen
 5. Ajanjaksoista rakennettu liukuväri
 6. Valkoinen
 7. Klassisen raportin värit
 8. Elinikä jakautuma
 9. Klassisen näkymän värit
 • Väriliu'un alkuväri
 • Väriliu'un pääteväri
 • Henkilökahdennusten väri:
 • Viuhkakaavio
 1. Ympyrä
 2. Puoliympyrä
 3. Sektori
 • Elinikä jakautuma
 1. Tasainen lasten jakautuma
 2. Kokoon suhteutettu määrä jälkeläisiä
 • Näytä nimet kahdella rivillä
 • Käännä nimien suuntaa
Fig. 4.19 Charts Category - Descendant Fan Chart View - Configure the active view - dialog - showing Defaults on Layout tab


2-suuntainen viuhkakaavio

Fig. 4.20 2-Way Fan Chart View - 4 Generations of Ancestors (Top) / 4 Generations of Descendants (bottom)Muokkaa aktiivista näkymää

Muokkaa valitun asetuksia-painikkeesta on käytvettävissä useita vaihtoehtoja:

 • Esivanhempien sukupolvien enimmäismäärä
 • Jälkeläissukupolvien enimmäismäärä
 • Vain tekstinä (tekstityyppi)
 • Lisää taustalle liukuväritys
 • Taustaväri
 1. Sukupuoli
 2. Sukupolviin perustuva liukuväri (oletus)
 3. Ikäperusteinen liukuväri (1-100)
 4. Elinikä jakautuma
 5. Yksivärinen
 6. Ajanjaksoista rakennettu liukuväri
 7. Valkoinen
 8. Klassisen raportin värit
 9. Klassisen näkymän värit
 • Väriliu'un alkuväri
 • Väriliu'un pääteväri
 • Henkilökahdennusten väri
 • Elinikä jakautuma
 • Näytä nimet kahdella rivillä
 • Käännä nimien suuntaa
Fig. 4.21 Charts Category - 2-Way Fan Chart View - Configure the active view - dialog - showing Defaults on Layout tab


Kaaviot kategorian alapalkin lehdet

Kaaviot kategoriassa ei oletusarvoisesti näytetä grampleteja Alapalkissa. Voit lisätä niitä siihen tarpeesi mukaan.

Kaaviot kategorian sivupalkin lehdet

Kaaviot kategorian sivupalkissa on seuraavat lehdet.

Suodin

Vain Viuhkakaavion ja Jälkeläisviuhkan näkymissä on Suodin esillä oletusarvoisesti.

Katso Filter Gramplet

Tapahtumat kategoria

Kuva 4.22 Tapahtumat näkymä

Tapahtumat näkymä listaa kaikki kantaan talletetut tapahtumat. Tapahtumat voidaan jakaa useiden henkilöiden ja perheiden kesken. Tapahtumat näkymä listaa kaikki sukupuuhun tallennetut tapahtumat.

Katso myös Tapahtumatietojen muokkaus

Tapahtumat näkymä

Näytettävissä olevat sarakkeet ovat: Kuvaus , ID , Tyyppi , Pääosalliset , Päivämäärä , Paikka, Yksityinen, Tagit ja Viimeisin muutos.

Oletusarvoisesti tapahtumasta näytetään Kuvaus , ID , Tyyppi ,Pääosalliset, Päivämäärä ja Paikka. Sarakemuokkain ikkunassa voidaan lisätä, poistaa sarakkeita ja muuttaa niiden järjestystä. Ikkunaan pääsee työkalupalkissa olevasta Muokkaa näkymää... painikkeesta.


Gnome-important.png
Tapahtuman mielekäs kuvaus

Tapahtumien jakomahdollisuuden vuoksi sinun tulisi käyttää hieman aikaa , jotta annat jokaiselle tapahtumalle ainutkertaisen ja mielekkään kuvauksen. Tämä auttaa sinua löytämään oikean tapahtuman, jos päätät jakaa tapahtumia.

Tapahtumalistaa voidaan lajitella tavalliseen tapaan, napsauttamalla sarakeotsikkoa. Kerta napsautus lajittelee nousevaan järjestykseen ja toinen napsautus laskevaan järjestykseen.

Tapahtuma kategoria alapalkin välilehdet

The Events Category shows the following Bottombar tabs.

Galleria

See Gallery Gramplet

Lainaukset

See Citations Gramplet

Lisätiedot

See Notes Gramplet

Ominaisuudet

See Attributes Gramplet

Viitteet

See References Gramplet

Tapahtuma kategoria sivupalkin välilehdet

The Events Category shows the following Sidebar tabs.

Suodin

See Filter Gramplet

Paikat kategoria

Paikat näkymä listaa maantieteelliset paikat, joissa sukupuun tapahtumat tapahtuivat. Ne voivat henkilöiden syntymä-, kuolin- ja vihkipaikkoja, kuten myös kotiin, työpaikkaan, koulutukseen tai muihin ajateltavissa oleviin tapahtumiin liittyviä paikkoja. Paikoista listataan oletuksena Nimi , Nimike , (ID) , (Tyyppi) , (Koodi) , Leveysaste , Pituuaste, Paikkojen pyynäkymässä Nimeä ei voi vaihtaa ja oletuksena on suluissa olevat. Kaikki sarakkeet on lajiteltavissa napsauttamalla niiden otsikkoa.

Kertanapsauts lajittelee nousevaan järjestykseen, toinen napsautus laskevaan järjestykseen. Näytettyjä sarakkeita voidaan lisätä, poistaa ja järjestää Sarakemuokkain ikkunassa.

Paikat listanäkymä

Kuva 4.23 Paikat lista näkymä

Paikat listanäkymä näyttää paikat pitkänä listana.

Paikat puunäkymä

Kuva 4.24 Paikat puunäkymä

Tämän kateorian näkymissä paikat ovat ryhmissä ja ryhmittelemättä. Paikat puunäkymä yrittää koota paikat logisiin ryhmiin: maa, maakunta, ... .


Karttapalvelu

Gramps-notes.png
This feature is limited

And may not always produce the results you desire.

Fig. 4.25 Places Category - "Attempt to see selected locations with a Map Service (OpenstreetMap, Google Maps, ..." button - example

Jos paikka on korostettuna, voit painikkeella Yrittää näyttää valitut paikat karttapalvelussa (OpenStreetMap, Google kartat, ... katsoa paikan sijainnin nettiselaimessa. Em. painikkeesta oikealla olevasta mustasta nuolipainikkeesta voit valita käytettävän karttapalvelun useata vaihtoehdosta.

Oletussselaimesi pitäisi aueta ja yrittää, käyttäen paikkaan talletettuna pituus- ja leveyspiiritietoja tai paika nimellä, näyttää paikan valitun karttapalvelun kartalla. Eri karttapalveluiden vaatimukset voivat olla hieman toisia.

Karttatoiminnallisuus on rajoittunutta eikä aina anna toivomaasi tulosta.

Fig. 4.26 Places Category - "Select a Map Service" button - showing list of options

Nuoli alas painikkeella avautuvasta Valitse karttapalvelu -luettelosta voit valita palvelun kolmesta vaihtoehdosta, jota haluat käyttää:

 • OpenStreetMap(oletus) - Käyttää pituus- ja leveyskoordinaatteja, jos ne ovat annettu, muutoin käytetään kaupunkia ja maata tai paikan kuvausta.
 • EniroMaps - Käytettävissä Ruotsissa ja Tanskassa, vain jos pituusaste ja leveysaste ovat käytettävissä, muuten käytetään kaupunkia ja maata tai paikan kuvausta.
 • GoogleMaps - Käyttää pituus- ja leveyskoordinaatteja, jos ne on annettu, muutoin käytetään kaupunkia ja maata tai sijainnin kuvausta.


Katso myös:

Paikat kategoria alapalkin välilehdet

The Places Category shows the following Bottombar tabs.

Yksityiskohdat

See Details Gramplet

Sijainti

See Locations Gramplet

Galleria

See Gallery Gramplet

Tapahtumat

See Events Gramplet

Lainaukset

See Citations Gramplet

Lisätiedot

See Notes Gramplet

Viitteet

See References Gramplet

Paikat kategoria sivupalkin välilehdet

The Places Category shows the following Sidebar tabs.

Suodin

See Filter Gramplet

Kartat kategoria

Tango-Dialog-information.png
Huomaa

Kartat kategoria on näkyvissä vain, jos Grampsin käyttämä OsmGpsMap on asennettuna.


Kuva 4.27 Kartat näkymä

Tämä kategoria on tarkoitettu tietojen näyttämiseen kartoilla. Kategoriassa on Kartat näkymä, jolla voit katsella henkilöitä ja heidän tapahtumiaan karttapohjissa, joita nettikarttapalvelun tarjoaja tarjoaa. (OpenStreetMap , Google maps).

Kartat näkymä näyttää:

 • sukupuusi kaikki paikat
 • aktiiviseen henkilöön liittyvät paikat
 • aktiiviseen perheeseen liittyvät paikat
 • kaikkiin tapahtumiin liittyvät paikat
 • suodatettuihin tapahtumiin liittyvät paikat
 • Näytä jos kaksi henkilöä on saattanut tavata
 • Näytä jos kaksi perhettä on saattanut tavata
 • henkilön tai hänen jälkeläistensä muutot

Nämä valinnat on käytettävissä työkalupalkin painikkeista. Paikkojen ja tapahtumien suodattamiseksi aktivoi suodatussivupalkki Näytä->suodatussivupalkki valikolla.

Jotta nämä karttanäkymät toimivat oikein, on sinun:

 • liitettävä paikat tapahtumiinsa.
 • lisättävä paikkoihin koodinaatit : leveys ja pituus.
 • paikka ilman koordnaatteja ei tule näkymään.
 • jos sinulla on nettiyhteys päällä, kaikista muutoista ja mittakaavasta aiheutuvat karttalehdet tallentuvat.
 • jos nettiyhteytesi ei ole päällä, kaikki edellisen istunnon karttalehdet ovat käytettävissä.
  • karttoja voi siis käyttää ilman nettiyhteyttä ja kaikki vieraillut paikat näkyvät taas.
Gnome-important.png
VARO

Kartat kategoria näkymät viedä useita Gigabytejä tilaa koneellasi. Jos käytät useita karttoja, tilaa menee yhtä monta kertaa kuin karttoja käytät.

Eri näkymät

Kaikki tunnetut paikat
Fig. 4.28 "Kaikki tunnetut paikat" GeoPlaces näkymä - Kartat kategoria - esimerkki OpenStreetMap palvelulla - sivupal alapalkki piilotettuna

Tässä näkymässä ovat sukupuun kaikki paikat, joissa on koordinaatit.

Gramps 4.2.2 versiosta lähtien, suorituskyvyn vuoksi, oletusarvoisesti näkymässä ovat vain paikkojen historiaan tai suodatuksiin liittyvät paikat. Jos todella tarvitset nähdä kaikki paikat, valitse hiiren oikealla avautuvasta valikosta "näytä kaikki paikat". Ks tarkemmin right button.

Fig. 4.29 Paikkojen kuvakkeen väri lehti "Kaikki tunnetut paikat" GeoPlaces näkymä - Muokkaa aktiivista näkymää
Muokkaa aktiivista näkymää
Paikkojen kuvakkeen lehti

Muokkausvalikon lehdellä on seuraavat vaihtoehdot:

Kaikki tunnetut paikat Kartat näkymä , jossa voit vaihtaa paikkojen tyypin mukaan värin.

Värit ovat vihreitä seuraavissa karttapalveluissa:

 • Openstreetmap
 • Maps for free
 • Opencyclemap and Public transport.

Kaikki muut ovat punaisia.

Napsauta Muokkaa aktiivista näkymää työkalujen painiketta.

Napsauta sitten Paikkojen kuvakkeen väri lehteä.

Voit valita värin jokaiselle paikkatyypille. Oletusväri on vihreä "#008b00"

Katso myös:


Yhden perheen kaikki tunnetut paikat
Fig. 4.30 "Yhden perheen kaikki tunnetut paikat" GeoFamily näkymä- Kartat kategoria - esimerkki OpenStreetMap palvelussa - sivupalkki ja alapalkki piilotettuna

Tässä näkymässä on kaikki paikat, joissa perheen jäsenet ovat käyneet elämänsä aikana.

Näkymällä ja suotimilla ei ole yhteyttä. Se riippuu vain aktiivisesta perheestä ja sen historiasta.

Muokkaa valitun näkymän asetuksia
Kartta lehti
 • Tallennetaanko tiilet Offline-tilaa varten?
 • Zoomaus, käytetään keskitettäessä (oletusarvo 12)
 • Enin määrä näytettäviä paikkoja (oletusarvo 5000)


Muokkaa valitun näkymän asetuksia
Erityiset parametrit lehti

Lehdellä ei ole tässä näkymässä erityisiä parametreja.

Onko heidän ollut mahdollista tavata ?
Fig. 4.31 "Onko heidän ollut mahdollista tavata ?" GeoClose näkymä- Kartat kategoria - esimerkki Openstreetmap palvelussa - sivupalkki ja alapalkki piilotettuna

Tätä näkymää käytetään osoittamaan, ovatko kaksi henkilöä voineet tavata elämänsä aikana.

Sinun on valittava yksi viitehenkilö hiiren oikealla valikosta : Valitse ja kirjanmerkkaa uusia henkilö

 1. Työkaluista

Viitehenkilön ollessa aktiivinen näet hänen elinkaarensa. Jokaiselle koordinoilla varustetulle paikalla näet ympyrän ja tai soikion, riippuen pituuspiiristä.

Ympyrän sädettä voi säätää muokkausnäkymässä. Tämä arvo määritetään asteen kymmenyksen tarkkuudella.


Fig. 4.32 "Valittuja arvoja vastaavat lisätiedot" lehti ja "Onko heidän ollut mahdollista tavata ?" GeoClose näkymä- Muokkaa valitun näkymän asetuksia
Muokkaa valitun näkymän asetuksia
Valittuja arvoja vastaavat lisätiedot lehti

Katso lisävalinnat muokkausvalikossa.

Kaikki tapahtumiin liittyvät paikat
Fig. 4.33 "Kaikki tapahtumiin liittyvät paikat" GeoEvents näkymä - Kartat kategoria - esimerkki Openstreetmap palvelussa - sivupalkki ja alapalkki piilotettuna

Tätä näkymää käytetään kaikkien tapahtumiin liittyvien paikkojen osoittamiseen. Näytön päivitys voi viedä oman aikansa, jos tapahtumia on paljon.

Gramps 4.2.2 versiosta lähtien, suorituskyvyn vuoksi, oletusarvoisesti näkymässä ovat vain paikkojen historiaan tai suodatuksiin liittyvät paikat. Jos todella tarvitset nähdä kaikki paikat, valitse hiiren oikealla avautuvasta valikosta "näytä kaikki paikat". Ks tarkemmin right button.

Fig. 4.34 Paikkojen kuvakkeen väri lehti "Kaikki tunnetut paikat" GeoPlaces näkymä - Muokkaa aktiivista näkymää
Muokkaa aktiivista näkymää
Erityiset parametrit lehti

Lehdellä ei ole tässä näkymässä erityisiä parametreja.

Henkilön kaikki tunnetut paikat
Fig. 4.35 "Henkilön kaikki tunnetut paikat" GeoPerson näkymä- Kartat kategoria - esimerkki Openstreetmap palvelussa - sivupalkki ja alapalkki piilotettuna


Tässä näkymässä ovat kaikki paikat, joissa henkilö oli elämänsä aikana.

Näkymään ei liity suodatusta. Kyse on vain aktiivisesta henkilöstä ja hänen historiastaan.

Hiiren oikealla voit siirtyä animaatio-toimintoon. Ks. right button. Valitse pudotusvalikosta "Animaatio" henkilön elinkaaren seuraamiseksi:

Jos aktiiviseen henkilöön liittyy useita tapahtumia, voit matkustaa "virtuaalisesti" niiden välillä. Liike huomioi vuodet ja etäisyyden ja sitä voidaan muokata henkilökartan asetuksissa. Jos kahden kirjauksen etäisyys on suurempi kuin asetuksissa annettu arvo, liike näytetään etäisyyden eikä vuosien perusteella. Kirjausten välinen askelten määrä on muutettavissa. Liike alkaa varhaisimmasta tapahtumavuodesta ja päättyy viimeisimmän tapahtuman vuoteen.

Fig. 4.36 "Animaation muuttujat" lehti "Henkilön kaikki tunnetut paikat" GeoPerson näkymä- Muokkaa valitun näkymän asetuksia
Muokkaa valitun näkymän asetuksia
Animaation muuttujat lehti

Asetuksien valikossa on määriteltävissä liukukytkimillä:

 • Animaation nopeus millisekunteissa (isompi arvo hitaammalle:) (oletus: 100)
 • Pitkille liikkeille askelien lukumäärä?: (oletus: 20)
 • Minimi leveys/pituus pitkän liikkeen valitsemiseksi. Arvo on asteen kymmenyksessä. (oletus: 5)


Henkilön kaikki tunnetut paikat ja graafinen informaation (KML tiedostot)
Fig. 4.37 Henkilö jolla 3 KML tiedostoa

Jos lisäsit KML tiedostoja tapahtuman Media-lehdelle, tämä näkymä muodostaa niistä polun tai tason jokaista KML tiedostoa kohden.

Seuraavassa esimerkissä näet 3 KML tiedostoa:

 • Tila jolla henkilö syntyi.
 • Polku kouluun (Koulu-tapahtuma).
 • Seurakunnan rajat (Kaste-tapahtuma).

KatsoPaikkojen lisäys KML tiedostoista

Tango-Dialog-information.png
Mikä on KML tiedosto ?

Katso Wikipedian artikkeli Keyhole Markup Language


Henkilön ja hänen jälkeläistensä kaikki siirtymät
Fig. 4.38 "Henkilön ja hänen jälkeläistensä paikat ja kaikki siirtymät" GeoMoves näkymä - Kartat kategoria - esimerkki Openstreetmap palvelussa - sivupalkki ja alapalkki piilotettuna

Tässä näkymässä ovat henkilön ja jälkeläisten kaikki elinkaaret.

Ne näytetään sukupolvittain. Voit säätää sukupolvien välistä viivettä näkymän asetuksissa.

Näkymään ei liity suodatusta. Kyse on vain aktiivisesta henkilöstä ja hänen historiastaan.

Fig. 4.39 "Muuttojen parametrit" lehti "Henkilön ja hänen jälkeläistensä paikat ja kaikki siirtymät" GeoMoves näkymä - Muokkaa valitun näkymän asetuksia
Muokkaa valitun näkymän asetuksia
Muuttojen parametrit lehti

Asetuksien valikossa on määriteltävissä liukukytkimillä:

 • Sukupolvien enin määrä) (oletus: 20)
 • Kahden sukupolven piirtämisen välinen ero millisekunteissa (oletus: 500)


Ovatko nämä perheet voineet tavata?
Fig. 4.40 "Ovatko nämä perheet voineet tavata ?" GeoFamClose näkymä - Kartat kategoria - esimerkki Openstreetmap palvelussa - sivupalkki ja alapalkki piilotettuna

Näkymää käytetään osoittamaan, oliko kahden perheen mahdollista tavata toisiaan eläessään.

Valitse ensin vertailuperhe:

 1. Pudotusvalikossa valinta: Valitse vertailuperhe
 2. työkalupalkista

Kun vertailuperhe on aktivoitu, näet perheenjäsenten elinpolkut. Kaikista tunnetuista paikoista, joihin on liitetty koordinaatit, näet pituuspiiri-tiedosta riippuen ympyrän tai soikion.

Säde on asetettavissa asetuksissa, asteen kymmenysosan tarkkuudella.

Fig. 4.41 "Muokkaa valitun näkymän asetuksia" lehti "Ovatko nämä perheet voineet tavata ?" GeoFamClose näkymä - Muokkaa valitun näkymän asetuksia
Muokkaa valitun näkymän asetuksia
Valittuja asetuksia vastaavat lisätiedot lehti

Katso lisävalinnat muokkausvalikossa.

Lisävinkkejä

Kartat näkymä auttaa sinua lisäämään uusia paikkoja sukupuuhusi tai leveys-pituusastetietoja nykyisiin paikkoihin. Nämä aktivoidaan työkalupalkin Lisää sijainti painikkeella tai Liitä sijaintiin painikkeella .

Kartat näkymän ylälaidassa on kaksi riviä tietoja, sallien sinun vaihtavan näytettävää tietoa. Toisella rivillä on vahvennetulla tekstillä kartalla näytettävä sijainti.

Ensimmäisellä rivillä on:

 • Paikkalista painike ja valintakenttä.
Painike näyttää kartalla olevien paikkojen lukumäärän. Valintakentillä voit siirtyä yhteen paikoista. Valintakenttä tyhjenee napsauttamalla Paikkalista painiketta.
 • Paikkasivu painikkeet
Jos kartalla on paljon paikkoja, se ei ole enää käyttökelpoinen liiallisen informaation vuoksi. Paikat on sen vuoksi jaettu sivuihin. Voit navigoida sivujen välillä ja nähdä kartan vaihtuvan, käyttämällä Paikkasivun painikkeita: << palaa taaksepäin ja >> siirtyy eteenpäin yhden sivun. Keskimmäinen painike näyttää sivujen kokonaismäärän ja millä niistä ollaan parhaillaan.
 • Paikat ilman leveys- ja pituuspiiritietoja
Kartat näkymä osaa näytää vain paikkoja, joiden koordinaatit ovat kelvollisia. Valintaehdon täyttävät paikat, joita ei voitu laittaa kartalle, saa näkyviin numerolla ja ? painikkeella. Koordinaatit lisätään seuraavasti:
 • Käytä Liitä sijaintiin painiketta Kartat näkymässä
 • Mene Paikka näkymään ja etsi Mene painikkeella paikka ja sen sijainti
 • Lataa Paikan täydennys työkalu Ohjeita->Laajennusten hallinnointi valikosta. Jos lataat oman maasi tiedot, tämä työkalu voi lisätä leveys- ja pituuspiiritiedot kaikkiin paikkoihisi.
 • Lukitse zoomaus.
Jos zoomaat kartan haluamaasi tarkkuuteen, voit napsauttaa Lukitse zoomaustaso painiketta ja tätä tasoa käytetään joka kerta Kartat näkymän piirtäessä kartan uudelleen ikkunaan.
 • Palveluntarjoajan vaihtaminen
Gramps käyttää OpenStreetMap tai Google Maps palveluita karttojen näyttämiseen. Tällä painikkeella voit vaihtaa palveluntarjoajan nopeasti. OpenStreetMap palvelun etu on, että se on vapaa projekti, joten voit itse itse päivittää puuttuvan tiedon projektin nettisivuston kautta.

Työkalupalkin Muokkaa näkymää... painikkeesta (tai valikosta Näytä) on käytettävissä seuraava toiminnallisuus:

 • Karttaoptiot
 • lisää hiusristikko kartan keskelle, mikä on hyödyllistä lisättäessä tai linkitettäessä paikka oikeisiin koordinaatteihin
 • näytä koordinaatit tilapalkissa
 • Aikakausi: tämä muuttaa näkymän tapaa jakaa tapahtumat ryhmiin
 • Verkko: Tämä näkymä tarvitsee nettiyhteyden. Jos yhteytesi katkeilee toisinaan tai et pidä yhteyttä jatkuvasti päällä, voit optioista antaa Kartat näkymän yrittää yhteyden luomista. Täten Kartat näkymä aktivoituu nettiyhteyden palatessa ilman manuaalista toimenpidettä.

Käyttäminen

Konfigurointi

Työkalupalkin kautta Muokkaa valitun näkymän asetuksia... (tai Näytä valikosta)

Kaikki näkymät
Fig. 4.42 Muokkaa karttaa - "Kartta lehti"

Kartta lehdellä on kaikissa näkymissä:

 • Tallennetaanko tiilet offline-tilaa varten?: (oletuksena $HOME/.gramps/maps). Tarvittaessa voit vaihtaa kansion, jonne tiilet tallennetaan koneellasi. Ole varovainen, tilaa voi tarvita useita gigabyteja ja nettiyhteys voi myös olla käytön mukaan maksullista..
  • Välimuistin hakemisto
 • Zoomaus keskitettäessä: liukukytkin (oletus: 12). Zoomaustasoa käytetään, kun keskität kartan valittuun paikkaan sen kuvakkeesta. Geographic näkymä käyttää tätä tietoa joka kerta piirtäessä kartan uudelleen.
 • Enin määrä näytettäviä paikkoja: liukukytkin (oletus: 5000). Arvon pienentäminen nopeuttaa piirtämistä mutta vähentää mahdollisesti elinpolkuja.
 • Käytä numeronäppäimistä pikanäppäimin: Tällä valinnalla voimme käyttää + ja - painikkeita tai syötämme arvoja näppäimistöstä. - valinta päällä oletuksena.


Näkymäkohtaisesti

Katso näkymän kuvausta.

Kuinka zoomataan karttaa ja liikutaan sillä?

Kasvata tai pienennä suurennussuhdetta

Voit muuttaa suhdetta:

 1. +/- painikkeista kartan vasemmassa yläkulmassa
 2. hiirellä.
 3. numeronäppäimistön "+" tai "-" painikkeista (Oletuskäyttö).

Voit vaihtaa asetusnäkymässä numeronäppäimistön akkosnäppäimistöön.

Kartalla liikkuminen

Kartalla liikkumiseksi :

 1. napsauta karttaa ja vedä sitä.
 2. käytä nuoli-näppäimiä.

Hiiren käyttö kartalla

Kuvaus pätee oikeakätisen hiirelle. Vasenkätisen hiirellä liikesuunnat ovat päinvastaiset.

Painike 1 ( vasen painike )

Painikkeella on kaksi käyttöä:

 1. valitaan paikkamerkki.
 2. vahvistetaan alueen valinta
Painike 2 ( keskimmäinen painike )

Painiketta käytetään vain alueen valinnassa.

 1. painamalla: aloitetaan alueen valinta
 2. vapauttamalla: päätetään alueen valinta.

Kun olet valmis, vahvista valinta painikkeella 1.

Painike 3 ( oikea painike )

Painikkeella on vain yksi käyttö.

 1. avataan pudotusvalikko.
Hiiri paikkamerkin päällä

Hiiren ollessa paikkamerkin päällä näytetään paikannimi tilarivillä.

Pudotusvalikko

Valikko tarjoaa seuraavia vaihtoehtoja karttanäkymille:

 1. näytä tai piilota hiusristikko
 2. estä tai salli koon muuttaminen
 3. vaihda oletuskartta
 4. lisää paikka ja linkitä se hiiren osoittamaan kohtaan
 5. keskitä kartta hiiren osoittamaan kohtaan
 6. vaihda karttapalvelun tarjoaja

Karttamerkin napsautus

Kaksi tilannetta:

 1. Tapahtuma: voimme työstää tätä tapahtumaa tai keskittää kartan tähän paikkaan.
 2. Paikka: voimme työstää tätä paikkaa tai keskittää kartan tähän paikkaan.

Karttaa keskitettäessä käytetään kartojen asetuksissa olevia määritteitä.

Riippuu kartan suurennussuhteesta, onko useita karttamerkkejä näkyvissä. Silloin näytetään jokaisesta karttamerkistä siihen liittyvät tapahtumat ja/tai paikat. Molemmat yllä kuvatut tilanteet ovat silloin mahdollisia.

Paikan lisäys tai linkitys

Käytä hiiren oikealla painikkeella avautuvaa pudotusvalikkoa. Valikossa voi valita tai linkittää paikan

Valitessasi paikkaa tai yrittäessäsi linkittää paikkaa hiiren osoittamaan kohtaan, sinulle näytetään alueella olevat paikat. Näet kartalla ympyrän, jonka sisältä voit valita paikkoja. Ympyrän kokoa muuttaa hiiren osoittimalla. Paikkalista näytetään ympyrän säteestä riippumatta. Paikkaan mahdollisesti jo lisätyt tiedot näytetään vihreällä rivillä. Kaksoisnapsauttamall riviä hyväksyt paikan, muuten voit valita toisiakin rivejä.

Toinen tapa asettaa koordinaatteja (ei taida toimia Suomen osalta):

 • lataa Paikkojen täydentäminen valinnalla Ohjeet->Lisäosien hallinta. Työkalulla voi liittää kaikki pituus- ja leveyskoordinaatit kaikkiin paikkoihisi, kun olet ladannut oman maasi datatiedoston.

Paikkojen lisääminen KML-tiedostoista

Tätä varten napsauta hiiren oikea painike saat kontekstin ponnahdusvalikon.

Tässä valikossa voit valita Lisää paikka KML-tiedostosta

Saat Valitse kml tiedosto, lisätäksesi paikkoja tiedostojen valintaikkunan. Valitse tiedosto, jonka haluat lisätä.

Jos sinulla on useita paikkoja samassa KML-tiedostossa, saat yhden paikan editorin kullekin paikalle. Ole varovainen.

Karttapalvelun tarjoajan vaihdos

Grampsissa on useita karttojen tarjoajia. Napsauta hiiren oikealla, jolloin avautuu valikko. Valikon alaosassa voit valita karttojen tarjojan. Seuraavat tarjoajat ovat käytettävissä:

 1. OpenStreetMap (oletus) : OpenStreetMap palvelun etu on, että se on avoin projekti, joten voit itse täydentää puuttuvia tietoja palvelun nettisivuston kautta.
 2. Maps For Free
 3. OpenCycleMap
 4. Public Transport
 5. Google street
 6. Google sat
 7. Google hybrid
 8. Virtualearth street
 9. Virtualearth sat
 10. Virtualearth hybrid
Tango-Dialog-information.png
Karttoihin voi liittyä rajoitteita, tutustu siksi karttapalvelun tarjoajan Käyttöehtoihin:


Google street, Google sat, Google hybrid, Virtualearth street, Virtualearth sat, and Virtualearth hybrid

Huomaa että Virtualearth on nykyään Bing maps


Karttamerkin värin vaihtaminen?

Vain Kaikki tunnetut paikat näkymä tukee värin vaihtamista, muuten värit kovakoodattuja Grampsissa.

Hiusristikko lisää/poista?

Näkyvä hiusristikko kartan päällä voi olla käytännöllinen tapa nähdä kartan keskipiste. Toiminnallisuuden saa käyttöönhiiren oikealla painikkeella avautuvasta pudotusvalikosta. Valitse Lisää hiusristikko tai Poista hiusristikko. Ristikosta on myös apua lisättäessä tai linkitettäessä paikka oikeisiin koordinaatteihin.

Kuinka kiinnitetään/vapautetaan kartta?

Karttaa vaihdettaessa (henkilöstä perheeseen,...) kartan koko lasketaan uudelleen. Joissakin tapauksissa voi karttapalvelun tarjoajaa vaihdettaessa olla hyödyksi kiinnittää kartan koko ja sijainti.

Napsauta tällöin hiiren oikealla karttaa.

Avautuvassa valikossa voit kiinnittää ja vapauttaa kartan koon ja sijainnin.

Karttanäkymien edellytys

Gramps 5.x edellyttää osmgpsmap Version 1.0 (vähintään) ja sihen kuuluvaa gir pakettia.

Tarvitset esim. Ubuntuun: gir1.2-osmgpsmap-1.0 ja libosmgpsmap-1.0-0
Windows AIO paketissa em. ovat jo mukana

Mahdollisia ongelmia

 1. Karttoja ei näy : oletko asentanut osmgpsmap:in ? (gramps -v saattaa auttaa)
 2. Karttatiiliä ei lataudu : onko nettiyhteytesi päällä ?
 3. Tietyn tarjoajan tiilet eivät lataudu : jos muill tarjoajilla ok, tee virheilmoitus
 4. Tiiliä puuttuu : nettiyhteytesi ei ole päällä ja yrität näyttää tietyn paikan ensimmäistä kertaa
 5. Tiiliä puuttuu : voi olla sama syy kuin kaikkien tiilien puutuessa tai palveluntarjoaja on muuttanut yhteyskäytäntöään
 6. Muut : tee virheilmoitus

Kartat kategoria alapalkki

Kartat kategoriassa ei näytetä oletuksena Grampletteja alapalkin välilehdissä. Voit lisätä niitä tarpeen mukaan.


Kartat kategoria sivupalkki

Kartat kategoria näyttää seuraavat sivupalkin välilehdet.

Suodin

Suodatintyyppi voi muuttua valitun näkymän mukaan.

Katso Filter Gramplet

Lähteet kategoria

Kategoriassa on kaksi näkymää Lainausten puunäkymä ja Lähteet luettelonäkymä jotka listaa sukupuuhun talletetut, tietojen taustalla olevat lähteet.

Lähteinä voi olla erilaisia dokumentteja (syntymä-, kuolin- ja vihkitodistuksia jne), kirjoja, elokuvia, sanomalehtiä, yksityisiä päiväkirjoja, - lähes kaikkea jolla on näyttöarvoa sukutukimuksessa. Grampsilla voit tallentaa lainauksia lähteistä, jotka liittyvät tallennettaviin sukututkimuksen tapahtumiin. Lähteet näkymän listassa on lähteen Otsikko , Tunnus ja Kirjoittaja ja muita siihen liittyviä tietoja kuten Julkaisu.

Lähteiden listan voi lajitella napsauttamalla sarakeotsikkoa.

Kertanapsautus lajittelee nousevaan järjestykseen, toinen napsautus laskevaan järjestykseen. Sarakemuokkain ikkunassa voidaan lisätä, poistaa ja muuttaa sarakkeiden keskinäistä järjestystä.


Lainausten puunäkymä

Kuva 4.43 Lähteet kategoria - Lainausten puunäkymä

Oletus (Lainausten puunäkymä) näyttää kaikki lähteet ja napsauttamalla lähteen vieressä olevaa kolmiota näytetään lähteeseen liittyvät lainaukset.

Lähteet luettelonäkymä

Kuva. 4.44 Lähteet kategoria - luettelonäkymä

Vaihtoehtoinen Lähteet luettelonäkymä näyttää vain lähteet.

Lähteet kategoria alapalkin välilehdet

Lähteet kategoria näyttää seuraavat alapalkin välilehdet.

Galleria

Katso Gallery Gramplet

Lisätiedot

Katso Notes Gramplet

Viitteet

Katso References Gramplet

Lähteet kategoria sivupalkin välilehdet

Lähteet kategoria näyttää seuraavat sivupalkin välilehdet.

Suodin

Katso Filter Gramplet

Gramps-notes.png
Suhde arkistoon ja lainaukseen

Lähde liitetään arkistoon, jossa lähde sijaitsee fyysisesti (esim. Kansalliskirjasto tai Helsingin Sanomat). Lähteeseen liitetään lainauksia, joilla tarkennetaan lähteestä käytettävät tiedot (esim. kirjan sivu ja teksti, lehden numero,sivu ja artikkeli). Lähteeseen rekisteröidään ne lisätiedot, jotka liityvät koko lähteeseen ja lainaukseen lainauskohtaiset lisätiedot.


Lainaukset kategoria

Lainaukset kategoriassa on Lainaukset -listanäkymä, jossa näytetään sukupuuhun tallennettuun tietoon liittyvät lähdelainaukset.

Lainaus yksilöi, mitkä kohdat ja asiat lähteestä ovat olennaisia sukupuun informaatiolle. Lähde voi olla esimerkiksi kirja ja lainaus kirjan tietty sivu. Grampsilla voit antaa yksilöintitiedot jokaiseen tallentamaasi tietueeseen (syntymiset, kuolemat, avioitumiset jne.).

Lainausten listanäkymä

Fig. 4.45 Lainaukset kategoria - Lainausten (lista) näkymä - esimerkki

Lainausten näkymän sarakkeet ovat Osa/Sivu , Tunnus , and Päiväys ja myös näytön kannalta tärkeä Luottamustaso.

Lista voidaan lajitella napsauttamalla sarakeotsikkoa.

Kertanapsautus lajittelee nousevaan järjestykseen, uusi napsautus laskevaan järjestykseen. Sarakemuokkain ikkunassa voi lisätä, poistaa ja järjestää sarakkaiden keskinäisen järjestyksen.

Gramps-notes.png
Suhde arkistoon ja lähteeseen

Lainaus liitetään arkistoon aina Lähteen kautta. Lainaukseen rekisteröidään ne lisätiedot, jotka liittyvät siihen, ei kuitenkaan koko lähteeseen liittyviä tietoja, vaan ne rekisteröidään lähteen tasolle..

Gramps-notes.png
Usea lainaus

Samaan lähteeseen voi lisätä lainauksia henkilö-, perhe-, paikka- ja tapahtumamuokkaimessa Lähde Lainaukset-lehdellä, kuten myös Lähteiden puu-näkymässä Lisää lainaus-painikeella.


Lainaukset kategorian Alapalkin lehdet

Lainaukset kategoria näyttää seuraavat Alapalkki lehdet.

Galleria

Katso Galleria gramplet

Lisätiedot

Katso Lisätiedot gramplet

Viitteet

Katso Viitteet gramplet

Lainaukset kategorian Sivupalkin lehdet

Lainaukset kategoria näyttää seuraavat Sivupalkki lehdet.

Suodin

Katso Suodin gramplet


Arkistot kategoria

Arkisto on ymmärrettävä lähteiden kokoelmana.

Sukupuun jokainen lähde voi viitata kokoelmaan (esim. kirjastoon, tutkijan nauhoittamat haastattelut jne). Arkisto näkymän toiminnallisuus on vastaava kuin muissakin näkymissä.


Arkistot listanäkymä

Kuva. 4.46 Arkisto listanäkymä - esimerkki

Tämä näkymä näyttää listan kaikista tallennetuista arkitoista.

Arkistot kategorian alapalkin lehdet

Arkistot kategoria näyttää seuraavat Bottombar lehdet.

Yksityiskohdat

Katso Yksityiskohdat Gramplet

Lisätiedot

Katso Lisätiedot Gramplet

Viitteet

Katso Viitteet Gramplet

Arkistot kategorian sivupalkin lehdet

Arkistot kategoria näyttää seuraavat Sidebar lehdet.

Suodin

Katso Suodin Gramplet

Mediat kategoria

Kuva 4.47 Mediat kategoria - listanäkymä - esimerkki

Mediat näkymä listaa sukupuuhun talletetut mediat.

Medioita voivat olla kaikki tiedostot, jotka jollain lailla liittyvät tallettuun sukututkimustietoon.

Teknisesti mikä tahansa tiedosto on talletettavissa mediaksi. Useimmiten nämä ovat kuvia, muistioita, nauhoituksia, animaatioita jne.

Mediat listanäkymä

Listassa on medioista Nimike , ID , Tyyppi , Polku ja Päivämäärä sarakkeet.

Sarakemuokkain ikkunassa voidaan järjestellä sarakkeiden keskinäistä järjestystä ja sarakeotsikoista muuttaa lajittelujärjestyksiä.

Listan alapuolella on alue, jossa näytetään listasta valitusta mediasta esikatselukuva, viitteet henkilöihin ja lainuksiin ja muita tarkempia tietoja.

Gramps-notes.png
Medioiden talletuspaikka

Mediaa ei talleteta Grampsin tietokantaan ja median polku osoittaa muualla käyttäjän tietokoneelle.


Mediat kategorian Alapalkin lehdet

Mediat kategoria näyttää seuraavat Bottombar lehdet.

Esikatselu

Kaksoisnapsauttamalla "Esikatselu" lehteä voit avata kuvan oletuskuvaselaimeen.

Katso Media esikatselu Gramplet

Lähde Lainaukset

Katso Lähde Lainaukset Gramplet

Lisätiedot

Katso Lisätiedot Gramplet

Ominaisuudet

Katso Ominaisuudet Gramplet

Kuvan Metadata

Katso Image Metadata Gramplet

Viitteet

Katso Viitteet Gramplet

Mediat kategorian Sivupalkin lehdet

Mediat kategoria näyttää seuraavat Sidebar lehdet.

Suodin

Katso Suodin Gramplet

Lähteet kategoria

Kategoriassa on kaksi näkymää Lainausten puunäkymä ja Lähteet luettelonäkymä jotka listaa sukupuuhun talletetut, tietojen taustalla olevat lähteet.

Lähteinä voi olla erilaisia dokumentteja (syntymä-, kuolin- ja vihkitodistuksia jne), kirjoja, elokuvia, sanomalehtiä, yksityisiä päiväkirjoja, - lähes kaikkea jolla on näyttöarvoa sukutukimuksessa. Grampsilla voit tallentaa lainauksia lähteistä, jotka liittyvät tallennettaviin sukututkimuksen tapahtumiin. Lähteet näkymän listassa on lähteen Otsikko , Tunnus ja Kirjoittaja ja muita siihen liittyviä tietoja kuten Julkaisu.

Lähteiden listan voi lajitella napsauttamalla sarakeotsikkoa.

Kertanapsautus lajittelee nousevaan järjestykseen, toinen napsautus laskevaan järjestykseen. Sarakemuokkain ikkunassa voidaan lisätä, poistaa ja muuttaa sarakkeiden keskinäistä järjestystä.


Lainausten puunäkymä

Kuva 4.48 Lähteet kategoria - Lainausten puunäkymä

Oletus (Lainausten puunäkymä) näyttää kaikki lähteet ja napsauttamalla lähteen vieressä olevaa kolmiota näytetään lähteeseen liittyvät lainaukset.

Lisätiedot kategoria

Fig. 4.49 Lisätiedot kategoria - Lisätiedot listanäkymä

Lisätiedot on tekstimuotoista informaatiota, joka on talletettu sukupuussa muiden kategorioiden yhteyteen.

Lisätietojen listanäkymä

Lisätiedot näkymän toiminnallisuus on sama kuin muissa näkymissä. Siinä listataan sukupuun kaikki lisätiedot. Valinnalla Näytä->Muokkaa.. voi avata Sarakemuokkain ikkunan ja muuttaa näytettyjä sarakkeita. Mahdollisia ovat Esikatselu, Tunnus, Tyyppi, Yksityinen, Tagit ja Viimeisin muutos.

Tyyppi voi olla mm. : Lainaus, Tutkimus,Tehtävät, Yleistä

Lisätietojen tuplanapsauttainen avaa ikkunan, jossa voi päivittää tietoja. Ikkunassa voi myös vaihtaa kirjasimen lajia ja väriä sekä taustaväriä. Oikeinkirjoituksen tarkastus toimii ainakin engl.anninkielisessä tekstissä.

Muotoiltu valinta säilyttää tekstimuotoilut, esim. rivien sisäänvedot

Jos olet valinnut kaksi lisätietoa, voit sulauttaa ne ao. työkalulla tai Muokkaa-valinnasta.

Lisätiedot kategorian Alapalkin lehdet

Lisätiedot kategoria näyttää seuraavat Bottombar lehdet.

Viitteet

Katso Viitteet Gramplet

Lisätiedot kategorian Sivupalkin lehdet

Lisätiedot kategoria näyttää seuraavat Bottombar lehdet.

Suodin

Katso Suodin Gramplet

Piilotettu Html näkymä kategoria

Kuva 4.50 Ota Html näkymä käyttöön

Tämän näkymän ottamiseksi käyttöön:

 • Varmista että webkit moduuli on asennettu.
 • Käynnistyttyäsi Grampsin ja sen mukana webkit moduulin, mene Ohjeet->Laajennusten hallinta, valitse ja napsauta Html näkymä -kohdetta ja napsauta Kätke/Näkyviin.
 • Sulje Gramps ja käynnistä se uudelleen.
 • Tehtyäsi tämän uusi Netti (Web) kategoria on näkyvissä.


Kuva 4.51 Html näkymä (Netti) kategoria

Html näkymä (Netti) kategorialla voit selailla nettisivuja Grampsin ikkunasta.

Syötä nettiosoite ja sivu tulee näkyviin normaalisti.


Edellinen Hakemisto Seuraava
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions