Fi:Gramps 5.1 Wiki-käyttöohje - CSV vienti ja tuonti

From Gramps
Jump to: navigation, search
Edellinen Hakemisto Seuraava

Gramps laskentalomake vienti ja tuonti

Tässä muodossa voit tuoda kerralla laskentalomakkeella olevat tiedot. Laskentalomakkeen täytyy olla luetteloerotin (CSV) muodossa. Useimmat laskentalomakeohjelmat kirjoittavat ja lukevat tätä. Sitä on helppo kirjoittaa myös manuaalisesti. Tämä on ainoa Grampsin tukema muoto, jolla voi yhdistää tietoja sukupuussa jo oleviin tietoihin.

Gnome-important.png
Tätä laskentalomakemuoto ei tue Grampsin tietojen 100 % vientiä, vain: henkilöt (nimet, sukupuoli, syntymä, kaste, kuolema ja hautaus ja niiden päivämäärät/paikat/lähteet); aviot (päivämäärät/paikat/lähteet); suhteet(vanhemmat ja lapset); ja paikat (nimike, nimi, tyyppi, leveyspiiri, pituuspiiri, koodi, ympäröimä ja ympäröinnin päivämäärä). Lisätietoja ei oteta mukaan vientiin, mutta uudet lisätiedot lisätään aikaisempien lisätietojn perään.

Gramps-notes.png
Uutta Gramps 3.3 lähtien

Lähteitä ei aikaisemmin viety, mutta nyt viedään. Lähteisiin viitataan niiden otsikolla. Yksityiskohtia voi lisätä tuonnin jälkeen.

Gramps-notes.png
Uutta Gramps 5.1.1 lähtien

Voit viedä ja tuoda nyt paikkatietoa. Voit myös viitata avioliiton ja henkilöiden tapahtumien paikkoihin käyttämällä "paikan ID:tä". Katso lisää alempana.

Tällä muodolla on kolme pääkäyttöä:

 1. Viet Grampsistä keskeiset tietosi laskentalomakemuodolla, muokkaat tietoja laskentalomakeohjelmassa ja tuot muutokset ja lisäykset takaisin Grampsiin. Tämä on kätevää, kun lähetät tietoja toiselle niiden täydentämiseksi tai kun olet itse liikkeellä niin, että sinulla ei silloin ole käytössäsi Gramps-ohjelmaa.
 2. Tuot uusia tietoja Grampsiin sukupuuhusi. Voit esim. lisätä isomman joukon henkilöitä Grampsiin tutkimatta laajemmin heidän elinkaartaan. Laskentalomakkeella heidät voi lisätä nopeasti kerralla sukupuuhun. Erityisen kätevää on luettelomuotoisten tietojen kopiointi muista sovelluksista tai netistä löytyvistä sivuista.
 3. Tuot korjauksa ja lisäyksiä. Sanokaamme että tulostat raportin ja merkitset siihen muutoksesi. Kun teet mutoksista oman "osion" laskentalomakkeelle, ne on tuotavissa kerralla siitä sukupuuhun.

Vienti

Viedäksesi sukupuusi:

 1. Käynnistä Gramps
 2. Valitse "Vienti" Sukupuut-valikosta
 3. Valitse "Pilkuilla eroteltu taulukkomuotoinen tekstitiedosto (CSV)"
 4. Valitse tiedot jotka viedään (henkilöt, avioliitot, perheet ja/tai paikat)

Valikoitu joukko sukupuusi kenttia tallentuu .csv tiedostoon edellä kuvatussa muodossa. Lisäksi henkilöihin ja perheisiin lisätyt viitteet mahdollistavat muokattujen tietojen palautuksen siten, että sukupuu päivittyy.

Jotkut sarakkeet ovat tyhjiä, erityisesti lisätiedot ja lähteet. Ne ovat laskentalomakkeella mukana, jotta voit tehdä niihin muistiinpanoja, mutta niitä ei koskaan tuoda Grampsiin tällä työkalulla. Gramps 3.3 versiosta eteenpäin kuitenkin lähteiden nimikkeet viedään mukaan.

Tietosi jaetaan neljään osioon; henkilöihin, avioliittoihin, lapsiin ja paikkoihin. Vietävien kenttien ja sarakkeiden nimet ovat:

Henkilöt
Person, Lastname, Firstname, Callname, Suffix, Prefix, Title, Gender, Birthdate, Birthplace (tai Birthplaceid), Birthsource, Baptismdate, Baptismplace (tai Baptismplaceid), Baptismsource, Deathdate, Deathplace (tai Deathplaceid), Deathsource, Burialdate, Burialplace (tai Burialplaceid), Burialsource, Note
Avioliitot
Marriage, Husband, Wife, Date, Place (or Placeid), Source, Note
Perheet
Family, Child
Places
Place, Title, Name, Type, Latitude, Longitude, Code, Enclosed_by, Date

Kunkin osion 1. sarake on Grampsin ID tunnus. Sillä liitetään muokauksesi korjattaviin tietoihin sukupuussa, joten älä muuta tämän sarakkeen tietoja. Lataa tama tiedosto laskentalomakeohjelmaasi käyttäen pilkulla erotettua, tuplalainausmerkeillä ympäröityä tekstimuotoa. Sitten voit lisätä ja muokata tietojasi ja tallentaa ne takaisin samassa muodossa. Lopuksi tuot tiedot korjaamaan sukupuutasi.

Gramps-notes.png
Open/Libre Office ohjelmassa on kytkettävä pois autoformatting, kun avaat CSV tiedoston. Muuten Open/Libre Office saattaa tulkita päivämäärät väärin. Muuta sarakkaan tyyppi Tekstiksi Vakion sijaan. Jollei laskentalomakeohjelmasi salli kenttien muotoilua ennen vientiä sarakkeisiin (esim. Excel), on sinun muutettava päivämäärien näyttämuoto Grampsissä ennen tietojen vientiä sukupuusta. Muutoksen voi tehdä Muokkaa-> Asetukset-> Näyttö-> Päivämäärän muoto valinnassa

.

Tuonti

Tietojen tuomiseksi:

 1. käytä edellä olevaa tiedostoa tai luo alla kuvattavalla tavalla laskentalomake sukututkimustiedoillesi
 2. käynnistä Gramps
 3. tuo tiedosto auki olevaan sukupuuhusi

Yhdistely vain lisää tai päivittää sukupuutasi. Yhdistely olettaa, että lasketalomakkeesi on oikeaa versiota.

Jos lataat lomakkeen Open/Libre Officeen, varmista että sarakkeiden tyyppi on text eikä standart. Standard muotoilee uusiksi päivämääräsi ja numerosi. Myös Excelissä on parempi valita kaikki solut kerralla ja muuttaa niiden muodoksi Text.

Lomake koostuu sarakkeista. Sarakeotsikko kertoo sarakkeessa olevan tiedon tyypin. Vain etukäteen määritetyt otsikot ovat sallittuja. Tällä hetkellä ne ovat:

Henkilöt

person - viitettä käytetään myös avioissa ja lapsissa 
grampsid - henkilöön liitetty gramps id tunnus
firstname - henkilön etunimi
surname/lastname - henkilön sukunimi
callname - henkilön lempinimi (nickname)
prefix - sukunimen etuliite (von, de, etc)
suffix - a henkilön nimen jälkiliite (Jr., Sr.)
title - henkilön titteli (Dr., Mr.)
gender - mies tai nainen (käytä suomenkielisiä, jos Grampsisi on suomenkielinen, muuten ''male'' tai ''female'')
note - henkilöön liittyvät lisätiedot

birthdate - syntymäpäivä
birthplace - syntymäpaikka
birthplaceid - syntymäpaikan ID
birthsource - syntymän lähteen otsikko

baptismdate - kastepäivä
baptismplace - kastepaikka
baptismplaceid - kastepaikan ID
baptismsource - kasteen lähteen otsikko

deathdate - kuolinpäivä
deathplace - kuolinpaikka
deathplaceid - kuolinpaikan ID
deathsource - kuoleman lähteen otsikko
deathcause - kuolinsyy

burialdate - hautauspäivä
burialplace - hautauspaikka
burialplaceid - hautauspaikan ID
burialsource - hautauksen lähteen otsikko

occupationdate - date of occupation
occupationplace - place of occupation
occupationplace_id - place id of occupation
occupationsource - source title of occupation
occupationdescr - description of occupation

residencedate - date of residence
residenceplace - place of residence
residenceplace_id - place id of residence
residencesource - source title of residence

attributetype - type of attribute
attributevalue - value of attribute
attributesource - source title of attribute

Aviot

marriage - jos haluat viitata tähän perheestä, tarvitsen vastaavan nimen tässä
husband/father/parent1 - viite yllä olevaan henkilöön, joka on aviomies 
             (naispuoliselle parent1 henkilölle on annettava sukupuoli henkilön tiedoissa tai päivitettävä se myöhemmin Grampsissä)
wife/mother/parent2 - viite yllä olevaan henkilöön, joka on vaimo 
             (miespuoliselle parent2 henkilölle on annettava sukupuoli henkilön tiedoissa tai päivitettävä se myöhemmin Grampsissä )
date - vihkipäivä
place - vihkipaikka
placeid - vihkipaikan ID
source - vihkimisen lähteen nimike
note - lisätietoja vihkimisestä tai avioliitosta

Perheet

family - viite joka sitoo tämän perheen edellä kuvattuun avioliittoon (pakollinen)
child - viite yllä olevaan henkilöön joka on lapsi
source - avioliiton lähteen nimike
note - lisätiedot perheestä
gender - mies tai nainen (käytetään oman kielen mukaisia sanoja) 
     [sukupuolen voi laittaa tässä tai yllä olevassa henkilössä]

Paikka

	
place - referenssi tähän paikkaan
title - paikan otsikko
name - paikan nimi
type - paikan tyyppi (esim. Paikkakunta, Kunta, Valtio jne.)
latitude - paikan leveyspiiri
longitude - paikan pituuspiiri
code - postinumero tms.
enclosed_by - viite toiseen paikkaan, joka ympäröi tämän paikan
date - päivämäärä(t) jolloin ympäröinti oli voimassa

Yksityiskohdat

Kirjaimen koolla ei ole merkitystä. Huomaa, nimissä ei ole alaviivoja. Voit yhdistellä nimen osia miten haluat ja haluamassasi järjestyksessä. Itse asiassa, sinun on vähintään käytettävä sukunimeä ja yhtä etunimeä henkilön määrittelyyn, ja sinulla on oltava avioliiton ja lasten sarakkeet, kun määrität lapsia, ja paikat tarvitsevat paikkareferenssin, mutta se riittää. Sarakkeiden nimet (ja sanat "mies" ja "nainen") ovat sen kielisiä, millä käytät Grampsia.

Näistä jokainen voi mennä omalle alueelleen laskentalomakkeella. Alueitten määrää ei ole rajoitettu ja kullakin alueella voi olla rajaton määrä rivejä. Jätä alueitten väliin tyhjä rivi. Varmista, ettäalueet eivät sivua toisiaan; niiden täytyy olla toisensa ylä- ja alapuolella.

Sinulla voi olla useita alueita saman lajisiin tietoihin. Ainoa rajoitus on, että jos viittaa henkilöön,viittaus on tehtävä alemmalta riviltä kuin missä henkilö on kuvattu. Samaten, viittaus avioliittoon on tehtävä alemmlta riviltä kuin missä avioliitto on kuvattu. Ympäröivien paikkojen referenssien on löydyttävä entuudestaan sukupuusta tai ne on määriteltyvä aikaisemmi laskentalomakkeella.

Kun syötät tietoja tekstitiedostoon ja kun haluat pilkun jonkun arvon sisään (kuten "Clinton, Co., MO") , on koko arvo ympäröitävä kaksoislainausmerkkeillä, joista ensimmäinen juuri edeltävän pilkun jälkeen. Esimerkiksi:

avioliitto, vanhempi1, vanhempi2, paikka
m1, p1, p2,"Clinton, Co., MO"
m2, p3, p4,"Havertown, PA"

Laskentataulukko-ohjelma tekee tämän automaattisesti puolestasi.

Tässä on esimerkkinä Open/Libre Officen laskentalomake, mutta minkä tahansa laskentalomakeohjelman pitäisi toimia.

Kuva .1


Huomioi, että tietojen ei tarvitse alkaa ensimmäisestä sarakkeesta tai riviltä.

Ja tässä ovat tiedot Grampsiin vietynä:

Kuva .2


Esimerkki CSV jossa useita alueita

Tässä on esimerkki CSV tekstimuotoisesta laskentataulusta, jossa on useita alueita:

Etunimi, Sukunimi, Syntymäpäivä
John,   Tester, 11/11/1965
Sally,   Tester, 01/26/1973

Henkilö, Etunimi, Sukunimi
p1,   Tom,    Smith
p2,   Mary,   Jones
p3,   Jonnie,  Smith
p5,   James,   Loucher
p6,   Penny,   Armbruster
p7,   Tim,    Sparklet

Avioliitto, Mies, Vaimo
m1,    p1,   p2
m2,    p5,   p6

Perhe, Lapsi
m1,   p3
m1,   p6
m2,   p7

Place, Title, Name, Type
p1, Canada, Canada, Country
p2, USA, USA, Country

Jos leikkaat ja liität sen tiedostoon (tai käytät Import Grampletia), voit tuoda sen suoraan Grampsiin.

Huomaa, että päivämäärän voi antaa minä tahansa validina Gramps päivämääränä, ml. including myös muodoissa "26.1.1955" ja "26 JAN 1955".

Jos viittaat jo Grampsista löytyviin kohteisiin laita viitteet hakasulkuihin, tähän tapaan:

Henkilö,  Etunimi, Sukunimi
joe's boy, Harry,   Smith

Perhe, Lapsi
[F1524], joe's boy

Mies, Vaimo
[I0123], [I0562]

etunimi, sukunimi
Timothy, Jones

place, enclosed_by
[P0001], [P0002]

Tämä esimerkki loisi ja lisäisi Harry Smithin aikaisempaan perheeseen Grampsissa, F1524.

Esimerkki muodosti myös avioparin kahdesta, Grampsin sukupuusta löytyvästä henkilöstä, I0123, ja I0562.

Lopuksi luotiin henkilö nimeltään Timothy Jones, jolla ei ole suhdetta muihin.

Lopuksi, paikka P0001 laitetaan paikan P0002 ympyröimäksi.

Tosimaailman esimerkki

Kuva .3

Tässä esimerkissä minun oli syötettävä kokonainen sukupolvi, 16 nimeä ja vihkipäivää. Lapset minulla oli jo tietokannassa. Syötin ne Open/Libre Office ohjelmassa:

Huomaa, että voit käyttää numeroita tai aakkostietoa viitteenä alueiden välillä. Henkilöalueella käytin numeroita 1-16. Näin niihin oli helppo viitata toisella, avioliittojen alueella. Avioliitot otsikoitiin kirjaimila A-H.


Vinkki

Gramps-notes.png
Open/Libre Office -ohjelmassa voit kytkeä päältä pois automaattisen muotoilun, kun avaat CSV tiedoston. Jollet tee sitä, Open/Libre Office saattaa tulkita väärin päivämäärät. Muuta sarakkeen tyypiksi Teksti mieluummin kuin Yleinen. Mikäli taulukkoohjelmasi ei salli kenttien muotoilua ennen tietojen lukemista sarakkeisiin (esim. Excel), sinun on muutettava päivämäärien muoto Grampsissa ennen vientiä. Tämän voit tehdä Muokkaa -> Asetukset-> Näyttö-> Päivämäärän muoto valikosta

.}}

Huomaa myös että 3. alueen lapset ovat olemassa olevia henkilöitä, minkä osoittavat sulut Gramps tunnuksen ympärillä.

Tallentaminen CSV muooon ja tuominen Grampsiin luo puuhun äärimmäisenä oikealla olevan sarakkeen:


Kuva .4 Oikealla oleva puusarake muodostuu CSV tallentamisesta ja tuomisesta Grampsiin.
Edellinen Hakemisto Seuraava


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions