Fi:Gramps 4.0 Wiki-käyttöohje - Pääikkuna

From Gramps
Jump to: navigation, search
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Edellinen Hakemisto Seuraava
Johdanto

Kun avaat tietokannan, joko olemassa olevan tai uuden, avautuu seuraava ikkuna: (Kuva 2.1):

Kuva 2.1 Grampsin pääikkuna


Kuva on Grampsin englanninkielisestä versiosta, ikkunan suomenkieliset tekstit ilmenevät alla.

GRAMPS:in pääikkuna sisältää seuraavat elementit:

Ikkunan otsikkopalkki

 • Otsikkopalkki sijaitsee ylimmäisenä Grampsin pääikkunassa. Otsikkopalkissa näkyy valitun sukupuun nimi, Gramps sovellusnimi ja painikkeet Grampsin minimointiin, maksimointiin ja sulkemiseen. Pääikkunaa voi myös raahata otsikkopalkista.

Valikkopalkki

 • Valikkopalkki: Valikkopalkki (Menubar) sijaitsee ylimmäisenä ikkunassa (heti ikkunan otsikon alapuolella) ja tarjoaa pääsyn kaikkiin GRAMPS:in toiminnallisuuksiin.

Työkalupalkki

 • Työkalupalkki: Työkalupalkki (Toolbar) sijaitsee heti valikkopalkin alapuolella. Se tarjoaa useimmiten käytetyt GRAMPS:in toiminnallisuudet. Voit myös poistaa työkalupalkin näytöltä valikosta Näytä ->Työkalupalkki .

Edistymispalkki

 • Edistymispalkki: Edistymispalkki (Progress Bar) sijaitsee ikkunan vasemmassa alakulmassa. Se näyttää edistymisen aikaavievissä tapahtumissa, kuten suuren tietokannan avaaminen ja tallettaminen, tuonti ja vienti toisiin tiedostomuotoihin, nettisivujen luonti jne. Kun et ole tekemässä tämän tyyppisiä tapahtumia, edistymispalkkia ei näytetä.

Tilarivi

 • Tilarivi: Tilarivi (Status Bar) sijaitsee oikealle edistymispalkista. Se näyttää tietoja nykyisestä toiminnasta ja valittuun kohteeseen liittyvää tietoa.

Näyttöalue

 • Näyttöalue: Suurin osa ikkunasta on näyttöaluetta (Display area). Mitä se näyttää, riippuu valitusta näkymästä. Näkymät käydään läpi seuraavaksi.

Navigaattori

 • Navigaattori: Näytön vasemmassa reunassa oleva siirtymäpalkki. Siirtymäpalkin painikkeita kutsutaan Grampsissa kategorioiksi. Kategoriat näyttävät nimensä mukaiset osat sukupuun tietokannasta. Työpöytä ja Kartat ovat erityisiä näkymäkategorioita yksittäisten henkilöiden ja henkilöryhmien tietoihin. Työpöydällä on muitakin tehtäviä. Navigaattori on piilotettavissa kokonaan napsauttamalla Näytä-valikossa ottamalla Näkymätila pois päältä. Grampletin tekstinimet saa päältä/päälle Muokkaa>Asetukset>Näyttö lehdellä.

Alapalkki ja Sivupalkki

 • Alapalkki: Alapalkki sijaitsee näyttöalueen alapuolella.
 • Sivupalkki: Sivupalkki sijaitsee oikealla näyttöalueesta.

Molemmat palkit sallivat grampletien and suotimien näyttämisen näkymän yhteydessä.

Molemmat palkit voidaan erikseen piilottaa ja saada näkyville Näytä (View) valikosta. Sivupalkin ollessa piilotettuna näytetään sen sijalla Haku palkki (Search Bar).

Kuva 2.2 Grampsin pääikkunassa näkyvissä hakupalkkiNäkymätilan vaihtaminen

Fig. 2.3 Näkymätilan valinta

Jos Grampsiin on asennettu usea näyttötila, tila on valittavissa pudotusvalikosta.
Näkymätilat ovat "Kategoria", "Pudotus" ja"Laajentaja "

Fig. 2.4 Kategoria näyttötila
Fig. 2.5 Pudotus näyttötila
Fig. 2.6 Laajentaja näyttötila


Huomaa että Laajennusten hallinnassa (Plugin Manager) näyttötiloja kutsutaan Sivupalkin laajennuksiksi, mutta se on epäjohdonmukaista,koska Näytä->Sivupalkki valinta poistaa oikean käden suodin/gramplet sivupalkin, mutta ei vasemman käden kategoria sivupalkkia.


Kategorioiden vaihtaminen

Grampsissa on vakiona joukko erilaisia kategorioita. Ne on kuvattu käyttöohjeessa (engl.) categories. Voit ladata Gramps näkymiä (ks. download addon) Asetukset -valinnan kautta. Jos näkymä on uusi tai nykyisen kategorian päivitetty, näkymä lisätään kategoriaan. Kuitenkin, jos näkymä liittyy kokonaan uuteen kategoriaan, silloin uusi kategoria lisätään navigaattoriin.

Näkymätilasta riippuu se, miten muutat parhaillaan käytettävää kategoriaa. Normaalisti (pätee useimpiin näyttötiloihin) voit valita haluamasi kategorian napsauttamalla kategorian kuvaketta.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää näppäin pikavalikkoja CTRL+P jaCTRL+N siirtymiseksi edelliseen tai seuraavaan kategoriaan. Jos olet kytkenyt navigaattorin pois käytöstä, tänä on ainoa keino vaihtaa kategoriaa (jollet ota sitä taas käyttöön).


Näkymien vaihtaminen

Kategoriassa voi olla erilaisia tapoja tietojen näyttämiseksi, niitä kutsutaan näkymiksi (views). Jos näkymiä on useita, näkymää voi vaihtaa. Vaihtotapa riippuu näkymätilasta. Joissakin tiloissa on kuvakepainike työkalupalkissa näkymän vaihtamiseen. Vaihdon voi tehdä myös Näytä valikosta, tai näppäilemällä CTRL+<numero>, missä <numero> on näkymä, johon siirryt tässä kategoriassa.


Asetusmuokkain

Fig. 2.7 Asetusmuokkain -ikkuna

Asetusmuokkain on käytettävissä kaikissa näkymissä ja se toimii niissä samalla tavoin. Oletusarvona kategorian näkymälistassa on useimmiten kategorian tietoja useassa sarakkeessa. Sarakkeita voi lisätä ja poistaa näkyvistä käyttämällä Näytä-> Asetukset valikon kautta löytyvää Näkymämuokkain dialogia tai napsauttamalla työkalupalkin Asetukset painiketta ja sitten ruksimalla päälle tai pois sarakeruutuja. Muokkaimessa voi muuttaa sarakkeen paikkaa listassa valitsemalla sarake ja raahaamalla se uuteen paikkaan muokkaimessa (drag and drop). Tehtyäsi haluamasi muutokset napsauta Käytä painiketta poistuaksesi muokkaimesta ja nähdäksesi muutokset näkymässä. Muokkainikkuna sulkeutuu Sulje painikkeesta.

Gramps-notes.png
Asetusmuokkain

Sarakkeiden yhteisleveys voi johtaa siihen, että osa tietoista jää piiloon oikealle. Nähdäksesi haluamasi tiedot muuta sarakkeiden leveyttä niiden rajaviivasta, poista sarakkeita tai muuta niiden järjestystä.

Tango-Dialog-information.png
Vie näkymä

Sukupuut-valikossa on Vie näkymä-valinta, jolla saa viedyksi näkymän kaikki tiedot csv- tai taulukkomuotoiseen tiedostoon. Tämä on kätevä tapa siirtää tietoja Grampsista ulos.


Kartat kategoriassa asetusmuokkaimelle säädetään karttojen näkymäominaisuuksia ja Kaaviot kategoriassa myös kaavioiden näkymäominaisuuksia.


Suotimet

Fig. 2.8 Suotimet näytettynä henkilölistan vieressä

Sukutietokannoissa voi olla tietoja monista henkilöistä, perheistä, paikoista ja muista kohteista. Näkymässä voi siten olla pitkä lista tietoja, jolloin työskentely niiden kanssa on vaikeaa. Gramps antaa kaksi eri keinoa tämä tilanteen hallitsemiseen suodattamalla listaa hallittavamman kokoiseksi.

Nämä keinot ovat Etsi and Suodata.

Etsi hakee listassa näytettyä tekstiä, kun taasen suotimet näyttävät ne henkilöt, joiden tiedot ovat suotimen ehtojen mukaiset.

Etsi on yksinkertainen ja tehokas keino suorittaa haku näytössä olevista sarakkeista. Kun Sivupalkki is ei ole näkyvillä, Hakupalkki on näkyvillä. Näppäilemällä merkkejä Hakupalkkiin and napsauttamalla Etsi painiketta näytetään vain ne rivit, jotka vastaavat tekstiä.

Vaihtoehtoisesti, voit ottaa suotimen alapalkissa tai sivupalkissa. Kun suotimien sivupalkki on näkyvillä, the Hakupalkkia ei näytetä. Suodattimella voit vuorovaikuttaisesti rakentaa joukon suodinsääntöjä, joita käytetään näyttämiseen. Suodatin kohdistuu tietokantaan, ei siihen mitä on näytössä näkyvissä. Käsiteltävän kategorian suotimia voi rakentaa myös napsauttamalla vastaavaa "muokkain" painiketta Muokkaa valikossa.

Lisätietoja suotimien toiminnasta täältä


Tango-Dialog-information.png
Hakeminen vs. Suodatus

Haku etsii vain tarkkoja tekstiosumia. Jos näytössä on "Jan 1, 2000", a haku "1/1/2000" epäonnistuu, mutta suodin "1/1/2000" löytää.


Kun Gramps avaa tietokannan, mitään suodatusta ei ole päällä. Esim. Henkilöt-näkymässä listataan oletusarvoisesti kaikki tietokannan henkilöt.

Sarakkeiden lajittelu

Fig. 2.9 Lajittele sarake

Yksi napsautus lajittelee nousevaan järjestykseen, uusi napsautus laskevaan järjestykseen. Sarakemuokkain ikkunassa voidaan lisätä, poistaa ja muuttaa sarakkeiden järjestystä.


Kun jotain menee pieleen

Joskus jokin menee pieleen, joko pyydät Grampsia tekemään jotain mitä se osaa tehdä tai tapahtuu jotain mitä Grampsin kehittäjät eivät ennakoineet tai Grampsissa on ohjelmointivirhe.

Tämä osio selittää mitä tehdä jotain odottamatonta tapahtuu.

Gnome-important.png
Varoitus

Joskus kaikki virheet eivät näy ruudussa. Jos tapahtuu jotain odottamatonta, sinun on ehkä tarpeen tutustua ohjeeseen (engl.) näe kaikki virheilmoitukset

Hälytykset

Hälytys on ikkuna, joka ilmestyy Grampsin tarvitessa antaa sinulle tärkeän ilmoituksen virhetilanteesta tai varoittaa sinua mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta tai seurauksista.

Useimmat hälytykset ovat itseselittäviä ja saman tyyppisiä mitä mikä tahansa sovellus voisi antaa. Näitä hälytyksiä ei käsitellä tässä sen enempää.

Jotkut hälytykset vaativat monimutkaisempia toimenpiteitä, joten ne kuvataan alla.


Kuva 2.10 Ikkuna näyttää virheenä tietokannan versionoston tarpeen

Tämä ikkuna tulee esiin, kun yrität avata uudemmalla Grampsin versiolla aikaisemmalla versiolla luodun sukupuun. Jos käytössäsi on vielä aikaisempi Gramps,silloin sinun tulisi:

 • peruuttaa (cancel) tämä ikkuna,
 • avata sukupuu aikaisemmassa Grampsissa,
 • viedä sukupuusi Gramps XML muodossa tai Gramps pakettina (katsoGramps vientimuodot),
 • avaa sukupuu uudemmassa Grampsissa ja napsauta Päivitä nyt tässä ikkunassaKuva 2.11 Ikkuna tietokannan ympäristövirheestä

Kuten ikkunasta käy ilmi, sukupu oli todennäköisesti luotu Berkeley tietokantaohjelmiston vanhalla versiolla. Se ei tarkoita aivan samaa kuin Grampsin vanha versio, koska Grampsin ja Berkeleyn versiot ovat toisistaan riippumattomia. Kuitenkin vaikutus on lähes sama. Kuten ikkunassa ehdotetaan, mikäli sinulla on vanhan version Gramps ja sen tukiohjemisto, sinun pitäisi:

 • peruuttaa (cancel) tämä ikkuna,
 • avata sukupuu aikaisemmassa Grampsissa,
 • viedä sukupuusi Gramps XML muodossa tai Gramps pakettina (katsoGramps vientimuodot),
 • käynnistää uuden version Gramps,
 • avata 'Hallinnoi sukupuu' ikkuna,
 • napsauta uusi ja luo uusi sukupuu,
 • lataa uusi sukupuu,
 • tuo Gramps XML tai Gramps paketti.

Vaihtoehtoisesti, on ehkä mahdollista käyttää palautus työkaluja (recovery tools). Katso 'obtain the bsddb recovery tools' täältä Recover corrupted family tree


Kuva 2.12 Ikkuna näyttää tietokantavirheen

Tämä ikkuna tulee esiin, kun on havaittu ongelma tietokannassa joka tukee sukupuita.

 • peruuta (cancel) tämä ikkuna,
 • napsauta Sukupuuhallintaa,
 • valitse sukupuu jota yritit avata,
 • Korjaa painikkeen pitäisi olla käytettävissä; napsauta sitä,
 • sukupuun tulua korjatuksi sen pitäisi olla avattavissa normaalisti.

Jos tämä ei toimi, kokeile'obtain the bsddb recovery tools' täältä Recover corrupted family tree


Kuva 2.13 Ikkuna näyttää virheen tietokannan version alentamisesta

Toimi ehdotetulla tavalla.


Kuva 2.14 Ikkuna näyttää tietokannan version virheen

Toimi ehdotetulla tavalla.


Kuva 2.15 Ikkunan näyttää tietokannan korjaamisen.

Toimi ehdotetulla tavalla.

Varoitukset

Grampsin havaitessa vähäisen virheen tai halutessa informoida sinua ohjelmassa sattuneesta tilanteesta, Gramps saattaa näyttää varoituspainikkeen alla esitetyllä tavalla. Painike on näkyvillä vain 180 sekuntia, joten jos näet sen, sinun tulisi välittömästi napsauttaa sitä, jos haluat nähdä viestit.

Kuva 2.16 Gramps pääikkuna näyttää varoituspainikkeen


Jos napsautat varoituspainiketa, silloin ikkunassa näytetään 20 viimeeksi tullutta viestiä. More details

Kuva 2.17 Gramps pääikkuna näyttää varoitusviestit


Jotkut varoitukset näkyvät alla kuvatulla tavalla:

Paikalliset varoitukset

Joskus virhe voi liittyä valitsemaasi kieleen.

Jos olet asentanut Grampsin käyttöjärjestelmäsi vakio asennusmenetelmällä (Package manager/AIO installer/Application package) ja käytät käytöjärjestelmääsi sisältyviä mekanismeja (System Setting/Control Panel/System Preferences) kielen/lajittelujärjestyksen/muotoilujen valitsemiseksi, silloin näitä virheitä ei pitäisi tulla, mikä voi merkitä että Grampsissä on ongelma.

Kuitenkin, jos olet asettanut kielen/lajittelujärjestyksen/muotoilut manuaalisesti ympäristömuuttujilla, ks. languages, ja erityisesti jos käytät Grampsia komentoriviltä, silloin ongelma voi liittyä kirjoittamasi. Viestin (josta näytetään alla vain osa) pitäisi auttaa sinua ymmärtämään missä ongelma on.

 • "Päivämäärän '%s' parserointia ei käytettävissä, käytetän oletusta"
 • "Päivämäärän '%s' näyttäjää ei käytettävissä, käytetän oletusta"
 • "Perhesuhteiden kääntäjää ei ole käytettvissä '%s' kielelle. Käytetään sen sijaan 'english'."
 • 'Paikallisuuttasi ei voida päätellä, käytetään English'
 • "Paikallistamiskirjastoa libintl ei ole %PATH% polussa, paikallistaminen jää epätäydelliseksi"
 • "Käännöksiä %s kielelle ei löytynyt, paikalliseksi asetetaan U.S. English"
 • "Koostajaa ei kyetty luomaan: %s"
 • "Kieltä ei annettu, käytetään US English"
 • "Listassa ei ollut käyttökelpoista kieltä, käytetään US English"
 • "Vaadittuja kieliä (%s) ei käytettävissä, käytetään siksi %s"

Moduuli ei anna varoitusta

Gramps sovelluksessa on monia erilaisia 'moduuleita'. Jotkut ovat välttämättömiä Grampsin käyttämiseksi, jotkut "vahvasti suositeltuja" ja jotkut valinnaisia.

Jos olet asentanut Grampsin käyttöjärjestelmäsi vakio asennusmenetelmällä (Package manager/AIO installer/Application package), silloin tämän paketin rakentaja on päättänyt mukaan otettavista moduuleista. Hänen on otettava mukaan kaikki tarvittavat moduulit, muuten Gramps ei toimi, mutta hän voi päättää suositeltavista ja valinnaisista paketeista, jotka ottaa mukaan. Varmista pakettisi dokumentaatiosta (saattaa olla puutteellinen) , mitkä moduulit ovat mukana asennuksessa.

Yrittäessäni tehdä jotain, jossa tarpeellista moduulia ei ole mukana, saat alla olevan kaltaisia varoituksia (vain viestin ensimmäinen osa on otettu mukaan). Riippuu ympäristöstäsi, mitä voit tehdä:

Linux Sinun pitäisi kyetä asentamaan paketti käyttäen jakelusi vakio pakettihallintaa tai sen Gui rajapintaa. Kuitenkin, jossain tilanteissa sinun on rakennettava moduuli lähdekoodista.

MS Windows ja Mac OS X MS Windows AIO installer ja Max OS X sovelluspaketti toimitetaan tietyillä moduuleilla. Normaalikäyttäjän ei ole mahdollista lisätä moduuleja. Tämän vuoksi, jos mielestäsi jonkun moduulin tulisi olla paketissa mukana, sinun tulisi kirjoittaa Gramps sähköpostilistoille (todennäköisesti kehittäjälistalle -deve ja selittää miksi sinun mielestäsi moduulin poisjättäminen on erehdys.

 • "VAROITU: PIL moduulia ei ladattu. "
 • "ICU ei ladattu syynä %s. Paikallistaminen jää epätäydelliseksi. "
 • "OsmGpsMap moduulia ei ladattu. "
 • "GExiv2 moduulia ei ladattu. "
 • "Webkit moduulia ei ladattu. "
 • "PIL (Python Imaging Library) moduulia ei ladattu. "
 • "GtkSpell moduulia ei ladattu. "

Kokoonpanon varoitukset

Joskun kannatta vain deletoida vanhat kokoonpanotiedostot (configuration files). Katso käyttöympäristösi ohjeista miten se tehdään.

 • "Tuodaan vanhaa avaintiedostoa 'keys.ini'..."
 • "Tuotu vanha avaintiedosto 'keys.ini'"
 • "Määritetyissä käyttäjän suotimissa olevaa %s suodinta ei löydy"
 • "Argumenttien lukumäärä ei ole ..mukanen" +
 • "Arvoa'%(val)s' ei löydy option '%(opt)s' arvoista"
 • "Nykyistä tiedostoa %s ei voi avata, syynä %s",
 • "VAROITUS: ohitetaan vanha avain '%s'"
 • "VAROITUS: ohitetaan väärän tyyppinen avain"
 • "Dokumentin optioiden parserointi epäonnistui"
 • "Hypätty laajennusten listalla oleva rivi: "
 • "Grampletin lataus paikasta %s epäonnistui, syynä %s"

Muut varoitukset

(kirjoitetaan myöhemmin)

Virheet

Vakavammista ongelmista tulee virheikkuna kertomaan, mihin toimenpiteisiin sinun pitäisi ryhtyä. Voi olla, että Gramps sulkeutuu äkillisesti tai Gramps ei vain käynnisty.

Kuva 2.18 Ikkuna näyttää odottamatonta virhettä

Tämä ikkuna näytetään Grampsissa, kun tapahtuu jotain mitä sen ohjelmoijat eivät olettaneet tapahtuvan.

Katso ohjetta hyvän virheilmoituksen tekemisestä How to create a good bug report. Jos ajattelet tietäväsi, miten Grampsin ohjelmoijat voisivat toistaa virhetilanteen, napsauta ihmeessä 'Report' painiketta. Silloin avautuu 'Report a bug' ikkuna, jonka ohjeita voit noudattaa.

Kuva 2.19 Ikkuna näyttää virheilmoitusvelhonKaikkien virheviestien näkeminen

Joskus ikkunaan ei tule kaikkea informaatiota, joka on tarpeen tapahtuneen ymmrtämiseksi. ESim., käynnistäessäsi Grampsin väärällä kielivalinnalla (ja joidenkin moduulien puuttuessa) varoitusikkunaan saattaa tulla seuraavaa:

Kuva 2.20 Ikkuna näyttää rajoitetusti varoituksia


Kuitenkin täydellinen varoitusviestien joukko on:

(process:10929): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library.
	Using the fallback 'C' locale.
2013-03-13 18:49:04.376: WARNING: __init__.py: line 69: Date parser for 'xx_XX.UTF-8' not available, using default
2013-03-13 18:49:04.547: WARNING: __init__.py: line 85: Date displayer for 'xx_XX.UTF-8' not available, using default
2013-03-13 18:49:05.949: WARNING: spell.py: line 74: Spelling checker is not installed
2013-03-13 18:49:14.023: WARNING: gramplet.gpr.py: line 400: WARNING: GExiv2 module not loaded. Image metadata functionality will not be available.

Joskus Gramps ei vain käynnisty ja ruudussa ei näy mitään tai Gramps sulkeutuu äkkinäisesti ja et näe mitään näytössä. Kaikissa näissä tapauksissa sinun on toimittava tietyllä tavalla nähdäksesi kaikki virheet.

Linux

Voit käynnistää Grampsin komentoriviltä kuten kuvattu täällä. Näet näyössä koko diagnoosin tilanteesta.

MS Windows

(kirjoitetaan myöhemmin)

Mac OS X

Voit katsella ilmoituksia Console sovelluksessa, jossa valitset Grampsin.

Esim. eräs varhaisista Gramps 4.0.0 alpha jakeluista ei käynnistynyt eikä ruutuun tullut mitään. Kuitenkin Console sovelluksessa näppäilemällä "Gramps" yläkulman suotimeen saatiin näkyviin diagnoosia taahtuneesta. (Itse asiassa kirjoitimme "gramps[" koska siellä oli joitain muita ei niin relevantteja ilmoituksia, vaikkei niiden mukaantulosta olisi ollut haittakaan).

Kuva 2.21 Konsoli informaatio


Valitsemalla kaikki relevantit viestit (shift painikkeella) ja kopioimalla ne saimme:

01/03/2013 00:08:02 [0x0-0x88088].org.gramps-project.gramps[1867] 2939: ERROR: importer.py: line 51: Could not find any typelib for Gtk 
01/03/2013 00:08:05 [0x0-0x88088].org.gramps-project.gramps[1867] Gtk typelib not installed. Install Gnome Introspection, and pygobject version 3.3.2 or later. 
01/03/2013 00:08:05 [0x0-0x88088].org.gramps-project.gramps[1867] Gramps will terminate now. 

Tämä riitti tässä tilanteessa kehittäjälle ongelman löytämiseen.

Previous Index NextHenkilöt näkymä

Kuva 2.5. Sarakemuokkain

Henkilöt näkymä näyttää tietokantaan tallennetut henkilöt. Huomaat, että henkilöt on ryhmitelty sukunimensä mukaan. Jokaisen sukunimen vasemmalla puolella on nuoli tai vastaava merkki. Napauttamalla sitä kerran näytetään kaikki henkilöt, joilla on tämä sukunimi. Uudelleen napautettaessa pienennetään listaa ja näytetään vain sukunimi.

Oletuksena Henkilöt näkymässä näytetään tiettyjen sarakkeiden tiedot kaikista henkilöistä. Voit lisätä tai poistaa sarakkeita näytöltä Sarakemuokkaimella ( Muokkaa -> Sarakemuokkain ) ja lisäämällä tai poistamalla merkinnän listalta. Voit myös vaihtaa sarakkeiden järjestystä vetämällä ja pudottamalla ne uuteen paikkaan sarakemuokkaimessa. Tehtyäsi haluamasi muutokset napauta OK poistuaksesi muokkaimesta ja huomaat muutokset Henkilöt näkymässä.

Gramps-notes.png
Sarakemuokkain

Sarakemuokkain on käytettävissä kaikissa näkymissä ja se toimii jokaisessa samalla tavalla.

Suodattimet

Kuva 2.6. Suodinsivupalkki näytöllä

Sukututkimus tietokannat voivat sisältää tietoja monista henkilöistä, perheistä, paikoista ja kohteista. Siten on mahdollista, että näkymissä on pitkät listat tietoa ja listojen kanssa on vaikea työskennellä. GRAMPS tarjoaa kaksi erilaista tapaa tällaisiin tilanteisiin rajoittaa listaa paremmin hallittavaan kokoon. Nämä kaksi tapaa ovat haku ja suodatus. Haussa haetaan tekstiä näytössä olevalta listalta kun taas suodatin näyttää henkilöt, joiden tiedot täyttävät suodattimen ehdot.

Haku on yksinkertainen ja nopea tapa hakea näytöllä olevilta sarakkeilta. Syöttämällä merkit Haku kenttään ja napauttamalla Etsi nappia näytetään vain ne rivit, joissa teksti esiintyy.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa käyttöön suodattamiseen sivupalkin, joka on näytön oikeassa reunassa. Sivupalkin ollessa näkyvillä ei hakupalkkia näytetä. Sivupalkki mahdollistaa vuorovaikutteisen suodatussääntöjen teon ja tallettamisen ja ne voidaan yksi kerrallaan ottaa sivupalkisssa käyttöön. Suodatus ei siis perustu ruudulla näkyvälle listoilla näkyviin tietoihin vaan tietokantaan kokonaisuudessa kohdistuviin suodatussääntöihin.

Tango-Dialog-information.png
Haku vai Suodatus

Haku vain hakee vain täsmällisen tekstiosuman. Jos päivämäärä näytetään "1. tammikuuta 2000", haku "1/1/2000" epäonnistuu, mutta suodatin "1/1/2000" löytää sen.


Kun GRAMPS avaa tietokannan, suodatus ei ole päällä. Esimerkiksi Henkilöt näkymässä näytetään oletuksena kaikki henkilöt tietokannasta.


Suhteet näkymä

Suhteet näkymä näyttää kaikki aktiivisen henkilön (valittu henkilö) suhteet. Tarkemmin, se näyttää hänen vanhemmat, sisarukset, puolisot ja lapset.

Suhteet näkymä on suunniteltu nopeaan liikumiseen. Voit nopeasti vaihtaa aktiivista henkilöä yksinkertaisesti napauttamalla kenen tahansa sivulla olevan henkilön nimeä. Jokainen nimi on itseasiassa hyperteksti linkki, samanlainen kuin nettisivuilla.

Kuva 2.7. Suhteet näkymä

Suhteet näkymässä näytetään seuraavat kohdat:

 • Aktiivinen henkilö: Ylinpänä näytöllä on aktiivisen henkilön nimi, tunnus, syntymä- ja kuolintiedot. Jos henkilöstä on valokuva se näytetään tietojen oikealla puolella. Seuraavana henkilön nimestä on sukupuolen kertova symboli ja muokkaa painike. Napauttamalla Muokkaa painiketta voit muokata henkilön kaikkia yksilöllisiä tietoja Henkilön muokkaus ikkunassa.
 • Vanhemmat: Tässä vanhemmat osiossa näytettään perhe jossa henkilön on lapsena. Koska on mahdollista, että henkilöllä on useammat vanhemmat, voi henkilöllä olla useampi vanhemmat osio.

Voit muuttaa Näytä valikosta miten paljon tietoa näytettään. Näytä valikosta voit valita näytetäänkö lisätiedot (syntymä- ja kuolintiedot) ja näytetäänkö sisarukset. Seuraavana henkilön nimestä on sukupuolen kertova symboli ja Muokkaa painike, josta voit muokata henkilön kaikkia yksilöllisiä tietoja.

Voit lisätä vanhemmat valitsemalla Lisää vanhemmat tai Lisää olemassa olevat vanhemmat . Lisää vanhemmat painike luo uuden perheen jossa aktiivinen henkilö on lapsena. Lisää olemassa olevat vanhemmat painikkeesta valitset listalta olemassa olevan perheen ja lisäät henkilön lapseksi tälle perheelle.

Voit muokata olemassa olevia vanhempia napsauttamalla Muokkaa vanhempia} painiketta. Jos valitset seuraanvan Poista henkilö vanhemista , silloin aktiivinen henkilö poistetaan perheen lapsista. Tämä painike ei poista vanhempien suhdetta.

Gnome-important.png
Varoitus

Jos et ole huolellinen, on mahdollista luoda monta perhettä samoille vanhemmille. Tämä on harvoin sitä mitä haluat tehdä. Jos yrität luoda uuden perheen samoille vanhemille kuin olemassa oleva perhe, GRAMPS näyttä varoitusikkunan. Jos näet tämän ikkunan, sinun tulee todennäköisesti perua muokkaus ja sitten valita olemassa oleva perhe.

 • Perhe: Samanlainen kuin vanhemmat osio, jossa näytettään aktiivinen henkilö vanhempana. Koska on mahdollista olla monessa perheessä, on mahdollisesti useita perhe osioita. Jokaisessa osiossa näytetään perheen vanhemmat ja kaikki lapset.
Gramps-notes.png
Puoliso

Käytämme termiä puoliso yksikertaisuuden vuoksi. Huomaa että puolisona pidetään perinteistä puolisoa, rekisteröityä parisuhdetta tai vastaava suhdetta kahden henkilön välillä. Puoliso suhde ei edellytä mies- ja naispuolista henkilöä.

Kuva 2.8. Uudelleen järjestä suhteet

Lisäät perheen valitsemalla Lisää puoliso työkaluriviltä. Tämä luo uuden perheen jossa aktiivinen henkilö on isänä tai äitinä.

Valitsemalla Muokkaa painike voit muokata valittua perhettä. Napauttaminen Poista painiketta poistaa henkilön valitusta perheestä.

Gnome-important.png
Poista henkilö

Henkilön poistaminen perheestä ei poista perhettä. Henkilö poistetaan perheen isyydestä, äitiydestä tai muusta perhesuhteesta, muuten perhe säilyy olemassa olevana.

Gramps-notes.png
Huomautus

Käytämme termejä isä ja äiti yksinkertaisuuden vuoksi. Vaikka jos perheessä ei ole lapsia käytetään silti termejä isä ja äiti. Miesten välisessä ja naisten välisessä suhteessa tulee tunnuksia isä ja äiti harkitusti soveltuvuuden mukaan.

Voit uudelleen järjestää vanhemmat valitsemaala Uudelleenjärjestä . Tämä valinta on käyttävissä vain jos aktiiviessa henkilöllä on vanhempia enemmän kuin yhdet. Valitsemalla tämän painikkeen voit uudelleen järjestää perheet avautuvassa ikkunassa.


Perheet näkymä

Kuva 2.9. Perheet näkymä

Perhelista näkymässä näytetään kaikki tietokannassa olevat perheet. Tässä näkymässä voit lisätä, muokata ja poistaa perheitä. Oletuksenä näytetään listalla tunnus, isä, äiti, suhde. Lapsia ei voi näyttää tässä näkymässä.

Gnome-important.png
Poista painike

Toisin kuin Suhteet näkymässä, Poista painikkeen napauttaminen poistaa perheen tietokannasta. Kaikki henkilöt säilyvät, mutta heidän väliset suhteet poistetaan.


Esivanhemmat näkymä

Kuva 2.10. Esivanhemmat näkymä

Esivanhemmat näkymä näyttää sukupuun aktiivisen henkilön esivanhemmista. Esivanhemmat näkymä näyttää enintään viisi sukupolvea, riippuen ikkunan koosta. Jokainen henkilö on näytettään laatikossa jossa on hänen nimi, syntymä- ja kuolintiedot ja mahdollisesti valokuva jos se on saatavilla. Kaksi viivaa hauratuu joikaisesta laatikosta. Ylempi näyttää henkilön isän ja alempi äidin. Yhtenäinen viiva kuvaa syntymäsuhdetta kun taas katkoviiva kuvaa ei-syntymäsuhdetta kuten adoptiota, lapsipuolia, holhoajaa jne.

Kuva 2.11. Lapset valikko

Aktiivisen henkilön vasemmalla puolella on nuoli vasemmalle. Jos aktiivisella henkilöllä on lapsia, napauttamalla tätä painikeetta näytetään lista lapsista. Valitsemalla yksi lapsista tulee hänestä aktiivinen henkilö.

Lapsen nimen ulkonäkö valikossa erottaa päättyvän ja jatkuvan sukuhaaran.

Lapsi jolla itsellä on lapsia näyteään valikossa lihavoituna ja kursivoituna, kun taas lapsi jolla ei ole lapsia näytetään tavanomaisilla merkeillä. Jos aktiivinen henkilö on ainoa lapsi, ei valikkoa näytetä (koska se on ainoa vaihtoehto) ja lapsesta tulee aktiivinen henkilö kun nuolipainiketta napsautettaessa.

Ikkunan oikeassa reunassa näytetään kaksi nuolta oikealle. Kun ylempää painiketta napsautetaan aktiivisen henkilön isästä tulee aktiivinen henkilö. Kun alempaa painiketta napsautetaan tulee aktiivisen henkilön äidistä aktiivinen henkilö.

Kuva 2.12. Henkilön kontekstivalikko

Napsauttamalla hiiren oikean puoleista painiketta kenen tahansa henkilön laatikon päällä aukeaa kontekstivalikko.

Muiden käyttökelpoisten kohtien joukossa valikkossa on alivalikot henkilön Puolisoille , Sisaruksille , Lapsille , ja Vanhemmille .

Harmaana näytettävät alivalikot osoittavat että kyseiset tiedot puuttuvat. Samanlailla kuin lapsi valikko edellä, lapset ja vanhemmat valikot erottavat jatkuvan sukuhaaran päättyvästä haarasta.

Tango-Dialog-information.png
Ohjeita

Katso videoita "lisää" tai "päivitä" siitä, miten toimitaan Esivanhemmat näkymässä vanhempien, lasten ja sisarusten kanssa.Tapahtumat näkymä

Kuva 2.13. Tapahtumat näkymä

Tapahtumat voivat olla jaettu usean henkilön ja perheen kesken. Tapahtumat näkymä listaa kaikki tapahtuma tiedot tietokannassa.

Oletuksena näytettään listalla Kuvaus , Tunnus , Tyyppi , Päivämäärä ja Paikka .

Gnome-important.png
Hyödyllinen tapahtuman kuvaus

Koska tapahtumat voivat olla jaettuja, sinun pitäsi varata hieman aikaa antaessasi joikaiselle tapahtumalle yksilöllisen ja hyödyllisen kuvaukset. Tämä auttaa sinua löytämään oikean tapahtumat jos päätät jakaa tapahtumia.

Tapahtuma lista voidaan lajitella tavallisella tavalla, napsauttamalla sarakkeen otsikoa. Yksi napsautus lajittelee nousevaan järjestykseen, uudelleen napsautus lajittelee laskevaan järjestykseen. Sarakemuokkaimella voidaan lisätä, poistaa ja uudelleen järjestää näytettävät sarakkeet.


Lähteet näkymä

Kuva 2.14. Lähteet näkymä

Lähteet näkymä listaa lähteiden erinäisiä tietokantaan talletettuja tietoja.

Nämä voivat pitää sisällään erilaisia asiakirjoja (syntymä-, kuolin- ja avioliittotoditustuksia, jne.), kirjoja, filmejä, lehtä, yksityisiä päiväkirjoja, lähes mitä tahansa joka tarjoaa todistusaineistoa sukututkimukseen. GRAMPS tarjoaa option lisätä lähteen jokaiselle tapahtumalle tiedoissasi (syntymä, kuolema, avioliitto, jne.) Lähteet näkymässä listataan Otsikko , Tunnus , Lähteen tekijä sekä siihen liittyvät Julkaisutiedot .

Lähteet lista voidaan lajitella napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.

Yksi napsautus lajittelee nousevaan järjestykseen, uudelleen napsautus laskevaan järjestykseen. Sarakemuokkaimella voidaan lisätä, poistaa ja uudelleen järjestää näytettävät sarakkeet.


Paikat näkymä

Kuva 2.15. Paikat näkymä

Paikat näkymä listaa maantieteeliset paikat jossa tietokannassa olevat tapahtumat tapahtuivat. Tällaisia ovat syntymä-, kuolin- ja avioliiton solmimispaikat, kuten myös heidän koti, työpaikat, opiskelupaikat ja kaikki muut mahdolliset viittaukset joilla on maantieteelinen sijainti. Paikat näkymä listaa paikkojen Nimen , Tunnuksen , Seurakunnan , Paikkakunta , Maakunta ja Maa . Kaikkia näitä sarakkeita voidaan lajitella napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.

Yksi napsautus lajittelee nousevaan järjestykseen, uudelleen napsautus laskevaan järjestykseen. Sarake muokkaimella voidaan lisätä, poistaa ja uudelleen järjestää näytettävät sarakkeet.

Jos paikka on korostettu, voit valita Google Kartat painikkeen nähdäksesi paikan www-selaimessa.

Oletus www-selain käynnistyy, käyttäen joko pituu- ja leveysasteita tai paikan nimeä näyttääkseen paikan sijainnin Googlen karttasovelluksessa.

Tämä ominaisuus on rajoittunut ja ei aina tuota toivottua tulosta.


Media näkymä

Kuva 2.16. Media näkymä

Media näkymä listaa tietokannassa olevat mediatiedostot.

Mediatiedostot ovat mitä tahansa tiedostoja jotenkin liituvät talennettuun sukututkimustietoon.

Teknisesti mikä tahansa tiedosto voi olla tallennettu mediatiedostoksi.

Usemmiten niitä ovat kuvat, äänitiedostot, elokuvat tiedostot, jne. Luetteloruudun alapuolella listataan mediatiedoston Nimi , Tunnus , Tyyppi ja Polku .

Sarakemuokkainta voidaan käyttää uudelleen järjestelemään näytettävät sarakkeet, jotka noudattavat tavanomaisia lajittelusääntöjä. Ylimpänä GRAMPS:in ikkunassa näytetään esikatselu (jos saatavilla) ja tietoja mediatiedostosta.


Arkistot näkymä

Kuva 2.17. Arkistot näkymä

Arkistoja voidaan ajatalla kokoelmaksi lähteitä.

Jokainen lähde tietokannassa voi viitata arkistoon (esim. kirjasto) mihen se kuuluu. Ominaisuudet Arkistot näkymässä ovat samanlaiset kuin muissakin näkymissä.


Lisätiedot näkymä

Kuva 2.18. Lisätiedot näkymä

Lisätieto on pelkkää tekstiä joka on talletettu samoin kuin muut tiedot.

Ominaisuudet Lisätiedot näkymässä ovat samanlaiset kuin muissakin näkymissä. Näkymässä luetellaan kakki tallennetut Lisätiedot. Sarakemuokkaimella voit muuttaa näytettäviä sarakkeita. Mahdollisia ovat Esikatselu , Tunnus , Tyyppi , Merkintä .

Tyyppi voi olla (joukkossa myös muita): Tapahtuman lisätieto , Osoitteen lisätieto , Lähteen teksti , Paikan lisätieto

Kaksoisnapsautus avaa lisätiedot ikkunaan jossa voit muokana sitä. Voit vaihtaa fonttia, fontin väriä ja taustaväriä. Oikoluku on mahdollista englanilla ja omalla kielelläsi.


Edellinen Hakemisto Seuraava