Nl:Gramps 3.1 Handboek - Vaak gestelde vragen

From Gramps
(Redirected from FAQ/nl)
Jump to: navigation, search

Dit artikel bevat een lijst van veel gestelde vragen in de forums en de maillijsten. Uiteraard kan deze lijst niet volledig zijn en alle zaken behandelen. Indien je vragen/antwoorden wil toevoegen aan deze lijst, stuur dan je voorstellen per e-mail naar [email protected]


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Vorige [[Nl:Gramps {{{3}}} Wiki Handleiding| Index]] VolgendeContents

Algemeen

Wat is GRAMPS?

GRAMPS is een programma om genealogische gegevens te onderzoeken en te analyseren. Met andere woorden, dit programma stelt u in staat om uw persoonlijke (familie-)gegevens op te slaan, te bewerken en te onderzoeken op uw computer. Over GRAMPS.


Waar haal ik het programma vandaan en hoeveel kost het?

GRAMPS kan kosteloos geïnstalleerd worden op uw pc. GRAMPS is een Open Source Project onder de GNU General Public Licensie. U hebt volledige toegang tot de broncode en u kunt dit programma en de broncode vrijelijk verdelen.


Bestaat GRAMPS ook in andere talen?

Ja, momenteel is GRAMPS vertaald in zowat 23 talen .


Hoe bewaar ik reservekopieën?

Gebruik vooral een recente versie van GRAMPS! Vanaf 2.2.5 is er een automatisch systeem om reservekopieën te maken.

Het is van het uiterste belang dat u uw reservekopieën bijhoudt houden en belangrijk is natuurlijk ook om die op een veilige plaats op te slaan. GRAMPS beschikt over een specifiek overplaatsbaar bestandsformaat. Dit is een compact en door mensen te lezen formaat. De bestandsextensie is .gramps.

U kunt deze reservekopie van tijd tot tijd opslaan op een veilige plaats (usb-stick ofzo). Opmerking: de .gramps bestanden zijn gecomprimeerde bestanden. Worden de bestanden aangeklikt, dan wordt GRAMPS geopend. Om de XML-structuur te kunnen bekijken, moet u het bestand aanklikken en met het gepaste decompressieprogramma (zoals ark of unzip) het bestand openen. Vervolgens kunt u het XML-bestand bekijken want dit is een gewoon tekstbestand voor meer informatie.

GRAMPS maakt een snelle verborgen binaire reservekopie om terug te kunnen gebruiken mocht er zich een fout voordoen. Indien de juiste programma's zijn geladen, kunt u ook gebruik maken van een revisiesysteem.

Een andere methode is om een reservekopie te nemen van de verborgen map ./gramps. Deze map bevindt zich bij Linux-systemen in uw thuismap. Door hiervan een kopie te maken worden uw databases en revisies gekopieerd.

Sla geen kopieën op in een GEDCOM-formaat. Niet alle informatie die GRAMPS opslaat kunt u in een GEDCOM-formaat wegschrijven. Indien u dus de volgende acties uitvoert: een export/import operatie GRAMPS --> GEDCOM --> GRAMPS, zal u gegevens verliezen. Gebruik dus het .gramps bestandsformaat voor alle reservekopieën!

Sla ook geen kopieën op in het GRDB-formaat. Dit bestandsformaat is een database en die is computerafhankelijk (wat eigenlijk wil zeggen: werkt niet op een andere pc). Kleine beschadigingen van het bestand kunnen ook niet meer hersteld worden. Gebruik dus het .gramps bestandsformaat voor alle reservekopieën!

Ondersteunt Gramps Unicode-karaktersets?

En meer bepaald, niet-Romaanse Unicode-karaktersets? Ja. GRAMPS werkt intern met Unicode (UTF-8). zodoende kunnen alle alfabetten gebruikt worden voor alle ingavevelden. Ook ondersteunen alle verslagen Unicode. Voor PDF/PS bestanden moet u echter via gnome-print of OpenOffice werken.

Installatie

Wat is nodig om GRAMPS onder Linux, Solaris, of FreeBSD te laten draaien?

GRAMPS is een GTK toepassing. Daarom dienen de pygtk bibliotheken geïnstalleerd te zijn op het systeem. Indien deze vereiste voldaan is zou GRAMPS moeten werken. GRAMPS werkt onder de GNOME-werkomgevingdesktop, de KDE-werkomgeving en gelijk welke andere desktop-omgeving. GRAMPS zal wel over bijkomende functionaliteiten beschikken als tevens de GNOME-bibliotheken die de verbinding verzorgen naar Python. Het GRAMPS-project raadt een versie van GTK van 2.8 of hoger aan.


Werkt GRAMPS onder Windows?

De Linux Genealogy CD kan als een Live CD werken waarmee u uw computer kan opstarten. U kunt dan Linux draaien en GRAMPS zelfs al is op uw systeem enkel Windows geïnstalleerd.

Er is een Windows installeerprocedure beschikbaar, maar we hebben niet de nodige mankracht om dit te ondersteunen. Er bestaat een windows mailing list en we doen er alles aan om de problemen verbonden met de installatie onder Windows op te lossen. Kijkt u ook eens naar GRAMPS and Windows om een samenvatting te vinden van hints om GRAMPS onder windows te draaien.

Werkt GRAMPS op de Mac?

Het Fink project heeft een aantal oudere GRAMPS-versies omgezet naar OS X (tm). Het formaat Mac OS X wordt niet rechtstreeks ondersteund door het GRAMPS-project, voornamelijk omdat geen van de ontwikkelaars beshikking heeft over een Mac OS X -systeem en bovendien is OS X niet open bron. De huidige versie van GRAMPS (3.1.x) is blijkbaar nog niet omgezet door het Fink. Maar enkele gebruikers hadden resultaat met het installeren van de 2.2.x versie op een Mac OS X door ofwel in native mode te gebruiken ofwel op X11 te draaien door gebruik te maken van enkele Fink paketten.


Wat zijn de minimum specificaties waaraan een computer moet voldoen om GRAMPS te draaien?

We raden een minimum schermresolutie aan van 800x600. De geheugenvereisten voor GRAMPS 3.1 zijn verminderd en GRAMPS draait uitstekend op een 256MB systeem. Een systeem met 512MB kan tot 200.000 personen bevatten. De benodigde hardeschuifruimte is echter gevoelig verhoogd. Een normaal gegevensbestand wordt snel enkele meagabytes groot. Voor een gegevensbestand van ongeveer 120.000 personen is de ruimte nodig ongeveer 530MB voor de database. Beelden en andere media-objecten worden apart opgeslagen op de harde schijf. Dus een grote harde schijf is wenselijk.


Hoe installeer ik een nieuwe versie?

GNU/Linux OS zullen normaal gezien deze nieuwere versies voor u organiseren. Mocht dat niet het geval zijn kunt u te rade gaan bij mensen die dezelfde Linux distributie draaien.

De Windows-versie moet steeds manueel aangepast worden om een nieuwere versie te installeren.

Voorkeuren

Kan ik het datumformaat in verslagen aanpassen naar 'dag maand jaar'?

Ja, dat kan eenvoudig via het menu Bewerken->Voorkeuren->Weergave->Datumformaat. Hier kunt u het gewenste datumformaat opgeven JJJJ-MM-DD of dag maand jaar of een andere indeling en vervolgens kunt u het verslag aanmaken. Uw globale datumvoorkeuren zullen dan gebruikt worden.

Overzetbaarheid - Samenwerking

Is GRAMPS compatibel met andere genealogische programma's?

GRAMPS tracht steeds compatibel te zijn met GEDCOM, de algemene standaard voor het registreren van genealogische gegevens. GRAMPS beschikt over importeer en exporteerfunsties om GEDCOM-bestanden te lezen en te schrijven.

Maar het is belangrijk te begrijpen dat de GEDCOM standaard slecht wordt toegepast -- bijna elk genealogische computerprogramma heeft zo zijn eigen interpretatie van de norm. Als er een nieuwe interpretatie komt, kunnen de export/import-filters eenvoudig aangepast worden. Maar het opsporen van deze nieuwe versies vereist terugmelding van de gebruikers.

Het staat u vrij om ons te informeren over gelijk welke GEDCOM-versie die niet ondersteund wordt door GRAMPS, te melden en we zullen onze best doen om dit te verbeteren!


Kan GRAMPS bestanden lezen gemaakt door andere genealogische programma's?

Zie hierboven.


Kan GRAMPS naar bestanden schrijven die dan ook leesbaar zijn door andere programma's?

Zie hierboven.

Welke standaarden worden door GRAMPS ondersteund?

Het aardige van standaarden is, dat er zoveel zijn om uit te kiezen. GRAMPS ondersteunt de volgende GEDCOM-smaken: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion, en Visual Généalogie.


Hoe importeert u gegevens van een willekeurig genelogisch programma naar GRAMPS?

De beste manier is een nieuwe familiestamboom aan te maken en dan via het menu de importfunctie te gebruiken. Vervolgens kiest u het GEDCOM-bestand dat u met het andere programma hebt aangemaakt, en importeert u dit bestand in GRAMPS.


Kan men GRAMPS installeren op een Linux webserver en het dan via een web browser gebruiken?

Dit laat mij en mijn verwanten toe, om gegevens wereldwijd te kunnen bekijken en aan te passen.

GRAMPS kan webpagina's aanmaken, maar beschikt niet over een webinterface om gegevens aan te passen. Wilt u dat toch kunnen doen dan zijn de volgende programma wellicht een beter alternatief: GeneWeb of PhpGedView.

Maar voor u die stap zet, stelt u zich best eerst de volgende vragen:

  • Wil ik werkelijk dat verwanten of andere mensen mijn gegevens ook daadwerkelijk veranderen?
  • Vertrouw ik, zonder controle, elk gegeven dat toegevoegd wordt door anderen?
  • Hebben deze mensen dezelfde structuur om genealogische gegevens in te voeren en begrijpen ze wat goede genealogische technieken zijn?

Een betere methode is wellicht een formulier op een webpagina waar mensen gegevens kunnen invullen. Deze gegevens kunnen dan door u eerst gecontroleerd worden alvorens ze toe te voegen aan uw eigen gegevensbank.

Denk ook aan de gevolgen van een mogelijke niet-bereikbaarheidheid van uw webstek indien u niet over een eerste klasse webhosting dienst mocht beschikken.

Verslagen

Kan GRAMPS een stamboom van mijn familie uitdrukken?

Ja. Maar verschillende mensen hebben veschillende voorstellingen van wat nu eigenlijk een stamboom is. Sommigen zien het als een grafiek die van een verre voorouder alle nakomelingen oplijst. Anderen denken dan weer dat het een grafiek zou moeten zijn van een bepaalde persoon terug in de tijd met een lijst van alle voorouders. weer anderen zien het meer als een tabel of een tekstverslag. GRAMPS kan alle bovenstaande varianten aanmaken en nog veel meer grafieken en verslagen. Bovendien maakt de programma-architectuur het mogelijk om zelf deelprogramma's te schrijven die inplugbaar zijn. Deze deelprogramma's kunnen dan weer nieuwe grafieken, verslagen aanmaken.


In welke formaten kan GRAMPS zijn verslagen aanmaken?

Tekstverslagen zijn beschikbaar in HTML, PDF, ODT, LaTeX en RTF formaten. Grafieken (kaarten en diagrammen) zijn beschikbaar in PostScript, PDF, SVG, ODS en GraphViz formaten.


Hoe kan ik de standaardtaal in de verslagen veranderen?

De verslagen worden opgesteld in de taal van uw Linux-installatie. U kunt dit aanpassen door bijkomende taalpakketten te installeren, zie hiervoor hoe te taal te veranderen

Is GRAMPS compatibel met het internet?

GRAMPS kan webadressen opslaan en uw browser er naar laten verwijzen. Het programma kan informatie importeren dat u ophaalt via internet. GRAMPS kan gegevens exporteren die u over internet zou kunnen sturen. Het programma kent ook de standaard bestandsformaten die veel gebruikt worden op het internet (vb. JPEG, PNG, GIF, MP3, OGG, WAV, QuicTime, MPEG en AVI bestanden). Maar buiten dat is er weinig dat een genealogische programma zoals GRAMPS kan doen met internet.


Kan ik eigen filters/verslagen en .. aanmaken?

Ja. Er zijn echter vele vormen van eigen aanpassingen. Eén ervan is het veranderen of aanmaken van sjablonen die gebruikt worden voor de verslagen. Deze sjablonen geven u een beperkte controle over gebruikte lettertypes, kleuren en layout van de verslagen. U kunt GRAMPSook vertelllen via de verslagdialogen wat er juist in een bepaald verslag moet komen. Daar bovenover kunt u uw eigen filters aanmaken -- dit is zeer handig om personen te selecteren op basis van welbepaalde criteria. U kunt bestaande filters combineren om nieuwe, complexere filters op te stellen. Tenslotte is er de mogelijkheid om zelf uw eigen deelprogramma's te schrijven. Dit kunnen zowel verslagen, opzoekingsgereedschappen als import/export filters zijn. Daarvoor dient u over een basiskennis van het programmeren in Python te beschikken.


Waarom worden niet-Latijnse lettertekens als rommel weergegeven in PDF/PS verslagen?

Dit is een beperking van de ingebouwde lettertekens in PS en PDF. Om toch niet-Latijnse tekst te kunnen uitdrukken, gebruikt u Afdrukken... in het formaatselectiemenu van de verslagdialoog als uitvoerformaat. Hierdoor wordt het programma gnome-print als uitdrukprogramma gebruikt. Dit programma ondersteunt PS en PDF formaten en rechtstreeks afdrukken (opmerking: U dient gnome-print apart te installeren. Het is niet strikt nodig voor de werking van GRAMPS).

Indien uw tekst enkel Latijnse lettertekens bevat, za er een kleiner PDF-bestand worden aangemaakt. Gnome-print moet bijkomende lettertekeninformatie insluiten.

Ik wil graag bijdragen aan GRAMPS door zelf mijn favoriete verslag te schrijven. Hoe moet ik dat doen?

Het eenvoudigst is te beginnen met een bestaand verslag, filter of hulpgereedschap en dit dan aan te passen. Zo kunt u maken wat u wilt door bestaande code te wijzigen -- geweldig! Als uw wens niet past in een reeds bestaand GRAMPS-gereedschap, dient u uw eigen deelprogramma van nul te schrijven. Er is hulp aanwezig op het Developers Portal, of op de gebruikerspostlijst: [email protected]. Om uw werk (tussentijds) te testen, slaat u het deelprogramma op in de map $HOME/.gramps/plugins/. Bij het starten van GRAMPS wordt het deelprogramma dan gevonden en geïmporteerd. Als de code van het deelprogramma correct is, wordt het deelprogramma automatisch geregistreerd en wordt een menu-item gemaakt. Als u tevreden bent over het deelprogramma en de code aan het GRAMPS project wilt aanbieden, bent u steeds welkom om contact met ons op te nemen op het postadres [email protected]

Database - GRAMPS-bestandsformaten

Wat is de maximumgrootte (in bytes) van een gegevensbestand dat GRAMPS aankan?

GRAMPS heeft geen harde limieten wat de grootte van het gegevensbestand betreft. Beginnende bij versie 2.0.0, laadt GRAMPS niet meer alle gegevens in het geheugen. Zodoende kan het programma werken met een veel groter gegevensbestand dan voorheen. In werkelijkheid zijn er echter wel practische limieten. De belangrijkste fysische limieten zijn het beschikbare werkgeheugen en de cachegrootte die gebruikt wordt voor toegang tot de BSDDB gegevensbank. Met de huidige geheugenmodules heeft GRAMPS geen enkel probleem met gegevensbanken die meer dan tienduizenden personen bevatten.

Hoeveel personen kunnen er in een GRAMPS-gegevensbestand?

Zie hierboven. Maar veel is afhankelijk van de hoeveelheid systeemgeheugen: performantie.


Mijn gegevensbestand is werkelijk zeer groot. Is er een mogelijkheid om niet alle gegevens in het geheugen te moeten laden?

Vanaf de 2.0.0 versie, laadt GRAMPS niet meer alle gegevens in het werkgeheugen. Zo kan er met veel grotere gegevensbanken gewerkt worden. Het gebruikte bestandsformaat is .grdb : de benaming voor een GRAMPS-gegevensbank.

Kan ik GRAMPS draaien vanaf een NFS-share?

Ja dat kan.

Waarom is het gegevensbestand (GRDB) eigenlijk niet omzetbaar?

Het grootste probleem voor de omzetbaarheid ligt bij de zogenaamde 'transacties'. Vanaf GRAMPS 2.2 werden atomische transacties ondersteund om gegevens te beschermen. Bij dit soort transacties worden verschillende veranderingen weggeschreven als een enkele eenheid. Dit betekent dat alle veranderingen worden opgeslagen of geen enkele. Belangrijk is dat er geen tussenstadium is, waar slechts een deel van de veranderingen zouden opgeslagen worden. Een bijkomend voordeel van dit soort transacties is, dat de toegang tot de gegevensbank (zowel lezen als schrijven) sneller is.

Probleem met transacties (althans bij hetBSDDB systeem) is dat niet alle gegevens worden opgeslagen in één bestand. Er zijn dus log bestanden nodig om de voortgang bij te houden. Deze logbestanden worden bijgehouden in een gegevensbankomgving. Er is een aparte map nodig voor elk bestand. Anders bestaat het gevaar dat de logbestanden elkaar beïnvloeden.

In versie 2.2, werden de logbestanden bewaard onder de map ~/.gramps/<pad> en werd een unieke map per gegevensbank aangemaakt. Probleem is dat uw GRDB-bestand echter het logbestand nodig heeft die zich in een andere map bevinden. Door enkel het GRDB-bestand te kopiëren wordt dus maar een deel van de gegevensbank gekopieerd.

Fouten en Vragen

Ik vond een programmafout en ik wil dat deze fout gecorrigeerd wordt! Wat moet ik nu doen?

Het allerbeste is natuurlijk dat u zelf deze fout hersteld en de oplossing naar de ontwikkelingspostlijst stuurt :-)

Lukt dat niet dan kan u best een foutrapport opsturen

Een goed foutrapport bevat volgende gegevens:

  • de GRAMPS-versie die u gebruikte wanneer de fout zich voordeed (opvraagbaar via Hulp → Info). Dit geeft dan iets als GRAMPS 3.1.1-1.
  • de taal die u gebruikte om GRAMPS te draaien (opvraagbaar door volgende uit te voeren in een terminal echo $LANG). Dit geeft dan iets als nl_BE.UTF-8 terug.
  • alle zaken waaraan u merkt dat dit inderdaad een fout is.
  • alle mogelijke traceback-boodschappen, foutmeldingen, verwittigingen die in de terminal of in een apart foutmeldingsvenster getoond worden.

De meeste problemen kunnen vrij snel opgelost worden wanneer er voldoende foutinformatie is. Om te kijken hoever de oplossing al gevorderd is, is het belangrijk om uw foutrapporten op te volgen. Dit is bovendien een weg om met u contact te houden en eventueel bijkomende vragen te kunnen stellen.

GRAMPS zou eigenlijk .... soort van toepassing moeten zijn.

Vragen en opmerkingen in de trend van : het is duidelijk dat GRAMPS absoluut een (client-server/webgebaseerde/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/.....) toepassing moet worden. Wanneer gaat dit zo zijn?

De beste manier om dit waar te maken is dat u zelf de nodige programmatie schrijft. Omdat GRAMPS openbron is, kan niemand u tegenhouden om alle programmacode van GRAMPS te gebruiken, te wijzigen en om te vormen naar die richting dat u denkt dat de beste is. U kunt bovendien het programma een volledig andere naam geven om verwarring met de huidige GRAMPS-ontwikkeling te voorkomen. Indien u wilt dat het GRAMPS-project u advies, expertise of filters levert, willen wij u graag ondersteunen om zeker te stellen dat er geen import/export problemen ontstaan.

Indien u echter wilt dat de GRAMPS-gemeenschap uw strategie volgt, moet u de ontwikkelaars proberen te overtuigen dat uw strategie goed is voor GRAMPS en beter dan de huidige ontwikkelingsstrategie.

GRAMPS Webhosting

Hoe kan ik webstekken die aangemaakt zijn via GRAMPS publiceren?

Since GRAMPS generates HTML pages, you can upload the pages to your personal web site. If you do not have a personal web site, and still wish to have your pages available on the internet, the GRAMPS project can provide space for you at the http://library.gramps-project.org, see the webhosting article.

How do I submit my pages to the GRAMPS library site (http://library.gramps-project.org)?

If you wish to submit pages to the GRAMPS library site, you will need to contact the GRAMPS project, typically by sending a message to the gramps-users mailing list. You will then be given a username and password that will allow you to upload your files to the site. After you upload the files (in a gzip'ed tar file), the GRAMPS project will install the pages for you on the site.

Nadat ik mijn familiestamboom hebt opgeladen naar library.gramps-project.org, wordt het paswoord dan gebruikt voor leesrechten of voor schrijfrechten?

In order to prevent abuse of the library.gramsp-project.org site, the password given allows uploads only. If you wish to have a username and password combination to restrict read access to your pages, you will need to contact the GRAMPS project, and we could set this up for you. However, the read and write accounts will be separate accounts.

Kan ik mijn familiestamboom zien via een URL in mijn browser?

Of gaat dit via een verbinding in de lijst van familiestambomen op de webstek van het GRAMPS-project? The main page on the library.gramps-project.org site will contain an index of the available family sites. However, there will be a unique URL for each site as well.

Mijn gegevensbank aanvullen of aanpassen

Wat is het verschil tussen een residentie en een adres?

Een residentie is een plaats waar iemand woonde/woont gedurende een bepaalde tijd. Een adres is de naam van die residentie in een postformaat. Zodoende kan iedere resifdentie ook een adres hebben indien dit een hulp kan zijn.


Hoe kan ik de volgorde van de kinderen in een familie aanpassen?

Kinderen kunnen verplaatst worden in het relatiescherm door ze simpelweg te verslepen of door de boven onder pijltoetsen te gebruiken.

Hoe kan ik de volgorde van de echtgenoten veranderen?

de volgorde van de echtgenoten kunnen in het relatiescherm aangepast worden door de knop Herschikken te gebruiken. Vervolgens wordt een scerm getoond om de volgorde aan te passen. Deze knop wordt enkel getoond indien er meerdere echtgenoten/partners zijn.
Vorige [[Nl:Gramps {{{3}}} Wiki Handleiding| Index]] Volgende