Add a witness/he

From Gramps
Jump to: navigation, search

כיצד להוסיף 'עד' לאירוע.

Highlighted - "Witness" role in dropdown from Event Reference Editor and highlighted Share an existing event button on Event tab of Edit Person.

יצירת העד כאדם

מומלץ בחום להוסיף עד או עדים הקשור לאנשים באילן־היוחסין . לשם כך יש להוסיף את העדים לאילן־היוחסין כ'אדם', למעשה זו פעולה זהה להוספת כל אדם, על ידי מעבר אל מצג סוג־אב אנשים, והוספתם. ברוב המקרים אין מידע רב על העדים, המידע היחיד שעשוי להיות זמין הוא שמו של העד – האדם, ותאריך האירוע בו הוא בהחלט היה בחיים.

יצירת האירוע

תחילה יש ליצור אירוע בו היה תפקיד עד זאת (באירועי נישואין לדוגמה) בנוסף לתפקידי ברירת המחדל. העד ישמש בתפקיד משני (משותף) באירוע, אך תחילה יש להגדיר את התפקידים העיקריים באירוע.

(כברירת מחדל, אירוע נישואין מתווסף בעורך המשפחה ויש לו תפקיד ברירת מחדל משפחה, כלומר שני בני הזוג של אותה משפחה נושאים בתפקידים ראשיים באירוע. בזמן שתיעוד אירוע צוואה יתרחש ב'עורך האדם' עבור המוריש והוא ישא בתפקיד ראשי כברירת מחדל.)

Gramps-notes.png
שינוי את תפקידים באירוע היא פעולה פשוטה

אירועים שישותפו בדרך של גרירה ושחרור מלוח־הגזירים יקבלו כברירת מחדל את הערך לא ידוע. בניגוד לאלו ששותפו מבורר העצמים יקבלו תפקיד ראשי או משפחה.
את תפקיד ברירת המחדל ניתן לשנות בחלק העליון של עורך הפניות אירוע.


הוספת כל האנשים לאירוע נישואין

כעת, ניתן לשתף את אותו אירוע עם העדים ככול שהאדם (העד) נמצא באילן היוחסין. חשוב לזכור להקצות לאותו אדם תפקיד 'עד' באירוע.

את הפעולה הזאת ניתן לבצע על ידי בחירת העד מתוך מצג סוג־אב אנשים,

סוג־אב אנשים - מצג עץ - אנשים מקובצים


לאחר מכן מעורך אדם יש לבחור בלשונית אירועים, ומשם לבחור STOCK_INDEX (used for share)שיתוף אירוע קיים.

לשונית "אירועים" מ"עורך אדם" - דו־שיח - דוגמה


מתוך ברר בחירת אירוע יש לבחור באירוע שזה עתה נוצר,

ברר -בחירת אירוע - דוגמה


ולהגדיר בעורך הפניות אירוע את תפקיד כ'עד' על ידי בחירה מהרשימה הנפתחת.

עורך הפניות אירוע - דו־שיח - בררת מחדל


כעת האירוע הוא אירוע משותף.

לחלופין: לא ליצור אדם

הוספת אנשים לאילן היוחסין שאינם בהכרח 'משפחה' עשויה להרתיע מעט ובמיוחד כאשר המידע היחיד שקיים הוא רק שמם. למרות זאת להלן מספר נימוקים מדוע בכל זאת כדאי להוסיף 'עד' כ'אדם':

  • גרמפס תומך ומעודד זאת
  • לא מן הנמנע שנתקל באותו 'אדם' שוב במהלך המחקר. עצם המצאתו ב'מצג אדם' מגדילה את הסיכוי לזהות שאכן מדובר באותו אדם שמופיע כ'עד'.
  • כלי מציאת כפילויות יציף מידע נוסף לעבוד איתו.
  • ואולי הנימוק המשכנע ביותר הוא שלא אחת יעלה מחקירה מעטה על אודות ה'עד' שקרובי משפחה מאילן־היוחסין, שמשו בעצמם כ'עדים' באירוע של אותו 'עד' ובכך לפתוח כיוון חקירה נוסף ופרטים מעניינם נוספים על אודות אותם קרובי משפחה.

אם בכל זאת הכוונה היא רק לציון את עובדת ה'עדות' באירוע, מבלי ליצור את ה'עד' כ'אדם' כלל, ניתן להשתמש במקום זאת ב'תכונות' אירוע בלשונית המתאימה. שם ניתן להוסיף לאירוע תכונה מסוג עד, ובשדה הערך, את שם העד.

דרך נוספת היא, פשוט לרשום את המידע הזה בהערה המצורפת לאירוע.

לקריאה נוספת